Примерни норми за хранене

Макар и с пухкави кожухчета, на зайците също им действат неблагоприятно студовете и в този случай "излишните" фуражи им позволяват да компенсират загубите на топлина

Предлагаме ви примерни норми на хранене на зайци през зимата в зависимост от възрастовата им група:

Зайкини/самци в период на почивка:

* сено - 150 г,

* комбиниран фураж - 60 г,

* сочни фуражи - 150 г,

* сол и креда - по 1 г.

Зайкини/самци в случен период:

* сено - 150 г,

* комбиниран фураж - 70-80 г,

* сочни фуражи - 200 г,

* сол и креда - по 1 г.

Бременни зайкини:

* сено - 250 г,

* комбиниран фураж - 90 г,

* сочни фуражи - 300 г,

* сол и креда - по 1 г.

Кърмещи зайкини през първата половина на лактацията - до 16-ия ден от раждането:

* сено - 200 г,

* комбиниран фураж - 100 г,

* сочни фуражи - 400 г,

* сол и креда - по 1,5 г.

Зайчета - бозаен период (от 16-ия до 45-ия ден), с добавъчна норма на фуражи за всяко зайче:

* сено - 15 г,

* комбиниран фураж - 10 г,

* сочни фуражи - 30-40 г.

На бозаещи зайчета не се дават сол и креда!

Норми за 2-3-месечни зайчета:

* сено - 50-80 г,

* комбиниран фураж - 35-40 г,

* сочни фуражи - 100-150 г,

* сол и креда - по 0,5 г.

3-4-месечни зайчета:

* сено - 100 г,

* комбиниран фураж - 55-60 г,

* сочни фуражи - 300 г,

* сол и креда - по 0,6 г.

4-6-месечни зайчета:

* сено - 150 г,

* комбиниран фураж - 80 г,

* сочни фуражи - 350 г,

* сол и креда - по 1 г.

Зайци за угояване:

* сено - 150 г,

* комбиниран фураж - 100-120 г,

* сочни фуражи - 100-150 г,

* сол и креда - по 1 г.

Листников фураж за нужните витамини

* Харесват борови и елхови клонки

През зимата непременно давайте на зайците си борови и елхови клонки. Така ще им осигурите нужните витамини.

Зайцевъдите, които от есента са си приготвили листников фураж, може да дават клонки от дъб, бук, бреза, черница, ясен, топола, леска, акация, върба.

Само не давайте на зайците клонки от туя, тъй като растението е токсично за тях.