Основната задача при отглеждането на бройлери без антибиотици е правилно организираната профилактика

Може ли да се отгледат бройлери без прилагане на антибиотици и какво е необходимо за това? Краткият отговор е да. Но за целта е необходимо птицевъдите да се придържат към

внимателно обмислена стратегия на отглеждане и хранене

на поголовието, т.е. при строг контрол на потреблението на хранителните вещества.

Знае се, че е много трудно да се поддържа здравословният статус на птиците без прилагане на антибактериални средства. В случая е много важно да се отчитат такива ключови фактори като потреблението на хранителни вещества, модулацията на микрофлората, условията на отглеждане и биологичната безопасност.

Една от най-разпространените грешки е, че птицевъдите отделят голямо внимание на борбата с чревните инфекции, които безусловно са много опасни, но в действителност това са само последствия. Заради

излишъка на хранителни вещества и най-вече на белтъчини и мазнини

фуражът трудно се преработва и не се усвоява напълно от организма на птиците. Това е основната причина за намножаване на патогенни организми в сляпото черво и за развитие на различни заболявания. За подобряването на усвояемостта на фуражите допринасят балансираната дажба и достатъчното потребление на вода. Фуражът (pH - 5-7) и водата (с температура 16-25 градуса) в достатъчно количество са ключът към здравите бройлери.

За повишаване на усвояемостта на фуражите трябва допълнително да се въвеждат: фитаза, хидролизиращи ферменти и органични киселини, които са ефективно средство за регулиране на равнището на pH в птичата гуша.

Високото качество на всички компоненти в дажбата е задължително условие за пълноценното хранене на бройлерите. Трябва да се избягват начупените зърна и да се отстраняват факторите, които подпомагат развитието на плесени и появата на насекоми-вредители. Освен това трябва строго да се спазва срокът на съхранение на изхранваните мазнини.

Модулация на микрофлората

Важна роля за поддържане на дейността на имунната система играе чревната микрофлора. Освен балансираната дажба и добрите условия на запазване на здравето на микрофлората способства включването в дажбата на фуражни добавки и минерални вещества. Например ферментите минимизират въздействието на водоразтворимите полизахариди, органичните киселини потискат намножаването на бактериите, а етеричните масла поддържат баланса на чревната микрофлора и стимулират отделянето на храносмилателни ферменти.

Условия на отглеждане и биобезопасност в птицефермата

Печелившето отглеждане на бройлери се осигурява със създаване на оптимални условия на отглеждане и микроклимат.

Температурата, скоростта на движение на въздуха и относителната влажност на въздуха трябва да се регулират съобразно живото тегло, възрастта и продуктивността на поголовието.

Стресът, предизвикан от горещина, студ, от много сух или прекалено влажен въздух, влияе негативно на потреблението на фураж и на чревната моторика, което води до влошена усвояемост на хранителните вещества.

Използването на всяка една от системите на отглеждане без използване на антибиотици е съпроводено с определени трудности - от повишаване на производствените разходи до намаляване на продуктивността. Но тези проблеми могат да се решат.

На потреблението на фураж, чревната моторика и на храносмилането на птиците

влияе осветеността на птицефермата.

Например при осветленост, по-малка от 10 лукса и при пълна тъмнина в продължение на 4-6 часа в денонощие коефициентът на усвояване на фуража се подобрява, бройлерите потребяват фуража по-бавно, което увеличава продължителността му на пребиваване в червата.

Добрата вентилация на птицефермата позволява да се поддържа с 30% по-ниска влажност на постелята, което намалява степването й и препятства образуването на конденз.

Много важна е ролята на мениджмънта особено в първите дни на отглеждане на бройлерите. Грамотното управление на поголовието помага за избягването на прекомерен стрес.

Здравословен статус на птичето поголовие

Основната задача при отглеждането на бройлери без антибиотици е правилно организираната профилактика на кокцидиоза и некротичен ентерит. Когато използването на антикокцидиозни средства е забранено, птиците трябва да се ваксинират и да се осигури строг контрол на състоянието на постелята. В много държави имунизацията се прилага както при традиционното отглеждане, така и при използването на нови програми на отглеждане (без антибиотици).

Грамотното хранене и включването в дажбата на добавки и в частност на ферментни и бактериални препарати (eубиотици) спомага за запазване на нормалната микрофлора, което се отразява благоприятно на здравословния статус на поголовието.

Да не се неглижира профилактика на хелминтозите и на другите чревни заболявания, които влияят негативно на чревната дейност и потискат имунитета на бройлерите.

За предотвратяване на нови инфекции е необходимо да се ограничи влизането на транспортни средства на територията на птицефермата и да се минимизира достъпът на специалисти, посещаващи други птицеферми. Необходимо е да се отделя повече внимание на предпазването на помещенията, в които се отглеждат бойлерите, от проникване на насекоми, гризачи, диви птици и животни.

Спазването на посочените добри практики прави възможно печелившето отглеждане на бройлери без антибиотици. (БФ)

Да се има предвид, че на потреблението на фураж, чревната моторика и на храносмилането на птиците влияе осветеността на птицефермата.
Да се има предвид, че на потреблението на фураж, чревната моторика и на храносмилането на птиците влияе осветеността на птицефермата.