Създаването на нови стопанства за аквакултури ще бъде с предимство в новия програмен период от 2023 г.

Около 780 са регистрираните рибни ферми в България. Те произвеждат около 15-16 хиляди тона риба, съобщи за "Български фермер" Йордан Господинов, изпълнителен директор на браншовата асоциация "БГ Фиш". Според него обаче има и 5-6 хил. т от сивата икономика.

Подобна е картината и с риболова - корабите и лодките в страната са 1840, а от тях само корабите са сто. Асоциацията „БГ Фиш“ има 53 риболовни съда, от които 31 кораба. „С тези 53 съда в цялата статистика ние сме уловили 49,6% от рибата. Останалите 50% са от другите 1800 кораби и лодки. Някак не излиза сметката, ловят ли те риба? Явно не всички рибари са регистрирани, не всички лодки разтоварват на определените за това места и не декларират количества“, категоричен е той.

В България има и 55 предприятия за преработка на риба, от които 10-15 не работят на пълен капацитет или изобщо. "Но още искат да се строят. Ние като асоциация можем да кажем – стига", заяви Господинов. И даде за пример, че в морето се построиха около 24 ферми за миди, от които работят 5.

Иначе и новата ОСП ще продължи да насърчава създаването на рибни ферми. Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) отсега нататък ще се нарича Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 - 2027. Акцентът към контролираното отглеждане на риба е в синхрон с новите зелени политики на Европа, тъй като по този начин се опазват популацията на дивите видове в естествената им среда.

Още за българската риба четете в новия брой на в. "Български фермер" от 6-12 декември