Днес беше внесена петицията от България на Европейската гражданска инициатива „Да спасим пчелите и фермерите“, съобщиха от Българска асоциация "Биопродукти". 

Тя е внесена от представители на българското координационно звено за тази инициатива – Българска Асоциация "Биопродукти", Фондация за околна среда и земеделие и Сдружение за биологично пчеларство. Ресорното министерство за такива документи е МРРБ, отдел ГРАО, където ще бъдат проверени хартиените и електронни подписи от петицията.

От необходимите 1 млн. подписа в европейски мащаб, са събрани над 1,2 млн. До 1-и декември всяка страна член на ЕС трябваше да генерира съответния процент подписи от общия брой на населението си. България обаче не е успяла да събере необходимите 13 000 подписа /събрани са около 5 000 /.