Все повече полиетиленови парници и малки оранжерии се изграждат в любителските градини. Предлагат се готови, които са с различна големина, но могат да се направят и от всеки по-сръчен стопанин.

Най-лесни за изграждане са полиетиленовите тунели. За направата им може да се използват различни подръчни материали и да са с размери, подходящи за всяка градина.

Пример

Най-елементарно полиетиленов тунел може да се изгради от скелетна конструкция с ширина от 50 до 150 см, височина от 40 до 60 и дължина по желание.

За изработването й може да се използва поцинкована стоманена тел (жица) с дебелина 4 мм, твърди пластмасови тръби с диаметър 16 мм или лесно огъваеми пръти от лешник, върба или други. Скелетните пръти трябва да имат такава дължина, че след като се постигне желаният размер на тунела, да може да се забият на дълбочина 30-40 см в почвата. Разстоянието между ребрата трябва да бъде 100-150 см. Тунелите се покриват с полиетиленово или поливинилхлоридно (PVC) платно, дебело 0,1 мм, което се прикрепва от двете страни, като се вкопава 15-20 см. При затварянето на двата края на тунела платното, което е 1,5 пъти по-дълго от височината на тунела, се прикрепва към терена с помощта на рамка във форма на буква V, която може да се укрепи чрез вкопаване в почвата или чрез завързване на тежести. За опора на опънатото платно се поставят двойни ребра на двата края на тунелите.