С пазарен дял от около 9% компанията остава четвъртата на световния пазар за зеленчукови семена

Компанията за зеленчукови семена Rijk Zwaan обяви, че е имала нетен оборот от 498 милиона евро през фискалната 2020/21 г., което е с 4% повече от предходната година. В същото време търговският оборот нараства в почти всички култури и региони. С пазарен дял от около 9% компанията остава четвъртата на световния пазар за зеленчукови семена.

В момента в Rijk Zwaan работят приблизително 3600 души, от които 1550 са базирани в Нидерландия и 2050 в 37 дъщерни дружества по света. През следващите пет години компанията планира да създаде още около 800 работни места.

През последната фискална година Rijk Zwaan откри нов завод за семена от домати, пипер и патладжан в Де Лиер и нов завод за хидропонни салати в Динтелорд. Започна подготовка за разширяване на капацитета за обработка и съхранение на семена в Де Лиер.

През последната година Rijk Zwaan също така разшири своите изследователски и селекционерски възможности в страните, включително Франция, Япония, Испания и Турция, и инвестира в по-големи производствени мощности в Мексико.

Групата заяви, че е реинвестирала 143 милиона евро миналата година, или приблизително 30% от приходите си, в научноизследователска и развойна дейност.