През ноември овощните дървета вече се подготвят за презимуване и са в състояние на относителен покой. Условията на средата стават все по-неблагоприятни и голяма част от неприятелите и причинителите на болестите също преустановяват развитието си.

В растителните остатъци, в почвата, по ствола и клоните на дърветата, както и в мумифицираните и окапали по земята плодове зимуват много вредители. Сред тях са едни от най-опасните болести и неприятели:

* струпясване по ябълката и крушата;

* кафяви листни петна по дюлята и крушата;

* церкоспороза;

* черно гниене по семковите;

* ябълковия цветопробивач;

* плодови оси;

* бадмов семеяд;

* черешова муха.