В допълнение към производството на мед, пчелите предоставят услуги по опрашване, търсенето на които нарасна драстично през последните 20 години. Службата за икономически изследвания на USDA (ERS) наскоро съобщи, че пчеларите сега генерират приблизително толкова приходи от услуги по опрашване, колкото и от производството на мед.

В пчеларството на Съединените щати през последните 20 години имаше значителни промени, включително колебания в броя на пчелните семейства, съчетани с намаляване добива на мед на колония.

През 2008 г. болестите по пчелите и увеличените зимни загуби допринесоха за намаляване на броя на семействата. Същата година в САЩ е имало 2,3 милиона пчелни колонии, което е най-ниското ниво в историята. Отразявайки тенденцията на спад през по-голямата част от десетилетието, средният брой на американските пчелни колонии през първите 10 години на 21-ви век е бил 2,49 милиона.

Тъй като пчеларите са се адаптирали към болестите и загубите през зимата намаляват, броят на семействата започва да се възстановява стабилно.

Средният брой през последното десетилетие е 2,7 милиона –

почти 8% повече в сравнение с предходните 10 години

Но докато колониите до голяма степен са се възстановили през последното десетилетие, добивът на мед е намалял с около половин паунд (около 230 грама) на колония годишно. От 2000 до 2009 г. средната колония в САЩ е произвеждала 69 паунда мед (31,3 кг). През последното десетилетие тази средна стойност е спаднала до 57 паунда (25,8 кг).

Диаграма, съставена от ERS Sugar and Sweeteners Outlook през юни 2021 г.
Диаграма, съставена от ERS Sugar and Sweeteners Outlook през юни 2021 г.