Защо да изберем амониев нитрат пред карбамид?!

Много често земеделските производители се ръководят за избора на азотен тор от информацията в рекламните кампании или смелите уверения на търговците, които често изтъкват „предимствата“ на карбамида, като тор с високо съдържание на азот и по-благотворно въздействие върху растенията. Освен, че продажната му цена е значително по-висока от тази на амониевия нитрат, например, карбамидът има в пъти по-големи загуби на азот при процеса на нитрификация.

Изборът между амониев нитрат и карбамид не трябва да се основава само върху разходната цена. По-важните въпроси са агропричините и бизнес рисковете, които те определят.

Ще се опитаме с няколко научно доказани факти да изложим ползите и недостатъците на азотните торове при подхранване на растенията, за да разсеем заблудите, които внушават търговските кампании.

На първо място органичното торене с карбамид е недотам ефективно, тъй като се усвоява по-бавно от растението, защото молекулата на уреята е много по-голяма. Факт е, че само неорганични вещества под формата на йони проникват в корените, защото са с по-малки молекули и са силно разтворими във вода. Следователно, първоначално веществото се преработва от почвените бактерии и едва след това азотът прониква в растителните тъкани. При амониевия нитрат има наличие на нитрати - отрицателно заредени NO йони - малки молекули, които бързо проникват в кореновите власинки заедно с вода.

Д-р Пит Бери от консултантската служба по земеделие в Англия проведе наскоро експерименти, финансирани от DEFRA (Министерството на околната среда в Англия). Резултатите от тях показват, че при внасянето на 20 кг/дка, амониевият нитрат отдава повече азот от карбамида в над 77% от случаите. Като в същото време дава и по -високо съдържание на зърнен протеин спрямо уреята, като по този начин повишава качеството на продукцията.

Повишен риск при използването на Urea

В стремежа си да спестите разходи, залагайки на по-високо съдържание на азот при закупуване на карбамид, вие всъщност претърпявате финансови загуби. В дългосрочен план загубата на азот при прилагането му е средно 22% поради невъзможността да бъде усвоен от растенията. Типичната реколта от пшеница се нуждае от около 22 кг азот на декар. Торенето с карбамид може да доведе до загуби на азот от около 5 - 9,5 кг/дка.

Неефективност при избора на карбамид

При зимните зърнени култури загубата на N (азот) се отразява неблагоприятно на качеството на реколтата. Ако заложите на употребата на карбамид, имайте предвид, че в този случай ще е нужно да използвате значително по-голямо количество от него, за да постигнете ефекта върху добива и качеството на площите, третирани с амониев нитрат.
Проучванията на английския експерт д-р Пит Бери сочат, че зърненият протеин в резултат на употребата на карбамид е по-нисък с около 0.3-0.4%, отколкото този при торене с амониевия нитрат.

Загуби на азот

При уреята загубите на азот под формата на амоняк могат да достигнат високи стойности. Основните фактори за това са агрометеорологичните условия, като висока почвена влажност, температурата на почвата над 20 С, високото PH, снежната покривка и др. Докато при амониевия нитрат загубите са минимални или почти липсват. След полагането му в почвата концентрацията на амоняк във въздуха почти не се отличава от тази на контролния парцел. Амониевият нитрат предлага директно усвояване на азота от културите, което означва незабавно усвояване на елементите, необхоидми за растежа им.

Риск от намаляване на кълняемостта на някои растения

Не е за пренебрегване и фактът, който е обоснован на редица научни изследвания, свързан с токсичността на карбамида при определени условия. Наличието на високи нива на N може да бъде причина за намаляване кълняемостта при посевите от зърнени култури. Според д-р Ерик Адрианс тези симптоми често се бъркат с генетично свързана лоша кълняемост или лоша енергичност на разсада. Освен това често погрешно се приписват на щети, причинени от почвени насекоми.

В крайна сметка карбамид или амониев нитрат?!

За сортовете зимни зърнени култури подходящият азотен тор е амониевият нитрат. Изборът му се дължи на факта, че той се усвоява дори при замръзнала почва. При подобни условия употребата на урея е неефективна, тъй като ще „лежи“ в земята до следващия сезон и едва след обработката от бактерии, ще започне да навлиза в растителните тъкани през кореновата система.

Изтoчници:

https://www.cffertilisers.co.uk/media/2119/cf_an-vs-urea-leaflet_297x210_2pp-1.pdf

  https://www.gov.uk/search/all?keywords=ammonium+nitrate+urea&order=relevance&page=2

https://landresources.montana.edu/fertilizerfacts/documents/FF59UVolUreaColdSoil.pdf

https://adas.co.uk/services/crop-productivity/

http://agrispex.co.za/differences-in-toxicity-effects-between-lan-and-urea/

https://gardenlux.designluxpro.com/sad-i-ogorod/udobrenie/udobreniya-mochevina-karbamid-i-selitra-chto-luchshe-otlichiya.html#i-6