Причинителят на най-вредната болест по прасковата - къдравост (Taphrina deformans) е гъба, която зимува между люспите на пъпките и по леторастите на нападнатите дървета. При нападнатите от патогена дървета в края на листопада, за редуциране на заразата, трябва да се извърши третиране с някои от посочените контактни фунгициди: бордолезов разтвор – 2%, шампион – 0,3, фунгуран ОН 50 ВП – 0,15%.

През вегетацията болестта от листата преминава през листните дръжки до леторастите. По заразените листа се образуват подутини. Листната петура добива розово–червен, накъдрен, деформиран вид. Листата от горната страна са покрити със сив спорообразуващ налеп и преждевременно окапват. По завръзите се наблюдават жълтеникави до розовочервени изприщвания. Младите завръзи най-често окапват, а плодовете при по-късни зарази са деформирани и недоразвити.

Засегнатите от болестта дървета са със затормозено развитие и слабо плододаване. Висока чувствителност към патогена се наблюдава при сортовете: Хале, Елберта, Ранна Беатриче, Майски цвят.

В края на зимата–началото на пролетта, преди началото на вегетацията, прасковите трябва да се пръскат профилактично срещу къдравост с медсъдържащи фунгициди.

В началото на пролетната вегетация благоприятни условия за разпространение и развитие на болестта се създават при влажно време. Заразата се разпространява чрез дъжда. Минималната температура необходима за развитието на патогена е 10°С, а оптималната -19-20°С. Температури над 23-24°С ограничават, а над 26°С прекратяват развитието на гъбата.

В насажденията с регистриран през предходната година висок инфекциозен фон от патогена прасковите в началото на вегетацията, във фаза миши уши, трябва да се пръскат със системни фунгициди (скор 250 ЕК – 0,02%, силит 544 СК – 0,165%).