Регистрираната безработица в страната продължи да се понижава и през септември, като достигна нова рекордно ниска стойност от 4,7%, съобщиха от Агенцията по заетостта. Снижението спрямо август е с 0,2 на сто, а спадът на годишна база е с 2,5%. 

Регистрираните безработни в края на септември са 154 936, което е с 5771 по-малко от август и с 81 122 (34,4%) по-малко в сравнение с година по-рано.

В бюрата по труда през септември са се регистрирали нови 21 737 безработни, като те са с 2215 повече спрямо предходния месец, а спрямо септември 2020 г. се наблюдава спад от 6345. Други 931 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в Агенцията по заетостта през месеца.

През септември 18 531 безработни са започнали работа. Те са се увеличили с 3109 спрямо август, но са се намалили с 5581 спрямо същия месец на предходната година. Други 762 души от групите на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда.

Общо 76,4% от започналите работа през септември са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост - 19,3%, следвани от търговията с 14,4%, образование 12,6%, хотелиерството и ресторантьорството с 6,8%, държавното управление - 5,9%, строителството - 4,6%, селско, горско и рибно стопанство - с 3,7% и др.

Общо 4382 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца. 1695 по програми и мерки за заетост и 2687 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Схемата "Заетост за теб", която стартира през август 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила работа на близо 37 000 безработни , като само през септември са сключени трудови договори с нови 1306 безработни.

Продължава предоставянето на средства по 60/40, припомнят от Агенцията по заетостта. По нея от март 2020 г. до юли 2021 г. са компенсирани над 13 400 работодатели. Така те са запазили средно на месец  по 125 600 души от най-засегнатите от пандемията сектори. С Постановление на Министерски съвет мярката е удължена до края на годината.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през септември са 17 196 или с 920 (5,7 на сто) повече от предходния месец и с 3890 (18,4 на сто) по-малко спрямо същия месец на 2020 г.

Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (29,3%), следват образование (18,4%), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (11,3%), държавното управление (10,2%), административните и спомагателните дейности (8%) и хотелиерство и ресторантьорство (6,2%).

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: преподаватели, машинни оператори на стационарни машини и съоръжения, работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; продавачи, административен персонал по обслужване на клиенти, работници по събиране на отпадъци и сродни на тях, квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; персонал, зает в сферата на персоналните услуги, персонал, полагащ грижи за хората, металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии и др.