Вируси, бактерии, микоплазми и гъбички атакуват дихателната им система

Д-р Валентин Иванов, квмн

Обикновено инфекциите са от смесен тип и това затруднява лечението. Много често обаче водеща е ролята на един причинител, който провокира заболяването, а впоследствие картината се усложнява с вторична инфекция. Заболявания, причинени само от един-единствен причинител, се наблюдават по-рядко. Причинителите на дихателните инфекции са широко разпространени в околната среда. Много

погрешно е схващането

че инфекцията е влязла отвън или че някой е пренесъл причинителя.

Такива случаи има, но те се наблюдават много рядко. Най-често болестта е вследствие на нарушеното равновесие между макро- и микроорганизмите. Макроорганизмите са самите животни, които се намират в непрекъснато, но крехко равновесие с дебнещите ги отвсякъде микроорганизми.

Храненето на телето, независимо от възрастта му и сезона, трябва да е пълноценно - богато на хранелни вещества, витамини и минерали
Храненето на телето, независимо от възрастта му и сезона, трябва да е пълноценно - богато на хранелни вещества, витамини и минерали