Задължително е преди и след заплождането. Целта е да се осигури пълноценно развитие на плода

Нуждите на бременна коза с 60 кг живо тегло са следните количества фуражи дневно:

* люцерново сено и сочни фуражи по 0,8–1 кг;

* концентриран фураж – 0,4 кг

От това колко добре подготвите козата за заплождане до голяма степен зависи размърлянето й и след това плодовитостта.

За да бъдат задоволени нуждите от хранителни вещества на една коза с 50 кг живо тегло по време на бременността, трябва да се осигурят дневно по 0,8 кръмни единици, 115 г суров протеин, 5 г калций и 4 г фосфор.

За всеки 10 кг живо тегло над 50 кг на козата се дава фураж,

който осигурява 0,1 кръмни единици и 10 г суров протеин допълнително.

С храненето през този период се цели да се осигури пълноценно развитие на плода в утробата на майката, да се поддържа нейното живо тегло и здравословно състояние.

В началото на бременността нуждите от хранителни вещества са по-малки, но с напредването й те се увеличават. Необходимостта от хранителни вещества се увеличава и в зависимост от броя на ембрионите.
По време на пасищния период козите трябва да приемат дневно по 7–9 кг фураж.

Всеки стопанин с кози трябва да осигури за този период:

* ечемик,;

* фуражна пшеница;

* царевица - средно по 300-400 г дневно.

Целта е козата да достигне

средна охраненост при заплождането

А това означава през този период да наддаде 6-7 кг. Този прираст (наричан от специалистите динамичен ефект) се отразява изключително благоприятно върху функционирането на яйчниците. Концентрираният фураж има голямо значение за отделянето на жизнеспособни яйцеклетки.

Какво трябва да запомните

1) При козите майки се наблюдават три изключително отговорни периода при храненето, а именно 1 месец преди заплождането, 2 месеца преди оярването и 2 месеца след това;

2) високомлечните кози изискват по-концентратен тип на хранене.

3) Относителният дял на фуражите е следният:

* концентриран фураж 40%;

* сено и груби13%;

* сочни и силажи 7-8%;

* зелени храни и паша 39-40%.

Посочените данни са за 181 дни оборен и 184 дни пасищен период.

Още полезна информация

* Характерна особеност е голямата чувствителност на козите към ниските температури, влагата и течението.

* Козите са силно взискателни към хигиената в помещенията, храненето и поенето, както и към личната хигиена. Тялото на козите трябва да се почиства със специален гребен или четка.

* През лятото в подходящо време козите се къпят и дезинфекцират. Следи се състоянието на копитата и при необходимост се обрязват.

Не се препоръчва даване на силаж през втората половина на бременността, а висококачествено сено и концентрирана смеска.
Не се препоръчва даване на силаж през втората половина на бременността, а висококачествено сено и концентрирана смеска.
За да се предотвратят отравяния на козите майки и евентуални аборти, не бива да им се залагат развалени фуражи (запарени, плесенясали).
За да се предотвратят отравяния на козите майки и евентуални аборти, не бива да им се залагат развалени фуражи (запарени, плесенясали).