За екологично и устойчиво производство са нужни нови машини, опазващи почвените дадености и околната среда

Все повече стават земеделците, които разбират, че основното предназначение на биологичното земеделие е да се грижи за оцеляване на човешкия род, за чистотата на планетата. Един от начините за постигане на успех е да се ограничи използването на машини, доколкото това е възможно. Агропрактиката е доказала, че сравнително малки парцели земя могат да се обработват и биопродукцията да се прибира на ръка. Но традиционните биоподходи често

се разминават с пазарната реалност

и с нуждите, и с доходите на стопаните. От друга страна, ако фермер има някакъв вид мащабно биопроизводство тогава ще са му нужни някои по-специфични машини. На преден план в инвестиционните бионамерения излиза специализирано оборудване, което ще бъде полезно и продуктивно, ще се вписва в повишаващите се зелени изисквания. По принцип то не се различава от използваното в конвенционалните ферми, само че работи био. Но възниква проблем: повечето машини в технопарка на земеделците са придобити в последните десетина години. Обаче те не са екологични, а фермерът поради редица причини (добре известни) не ги подменя или се снабдява с употребявано оборудване - това, което може да си позволи.

Биоидеята остава на заден план. Познавачите твърдят, с основание, че за екологично и устойчиво производство са нужни по-нови машини, пряко кореспондиращи с нормите за опазване на почвените дадености, съхранението на природата и биосферата. Това налага фермерът

да обновява машинния си парк

и да купува модерно оборудване, ако е решил твърдо да се занимава с биоземеделие. Т.е. ако планира да произвежда екохрани, с които да си осигурява стабилни, устойчиви доходи.

Съоръженията за биологично земеделие са много разнообразни. А в последните няколко години, въпреки ковид- и икономическата криза, биопрактиките се обогатяват с множество нови решения, все в интерес на производителя и потребителя на биохрани. Към познатите вече култиватори, брани, фрези, шредери, мулчери и хибридите от тях конструкторите в агромашиностроенето вече предлагат и електрически самоходни и прикачни машини - трактори, телехендлери, щангови и вентилаторни пръскачки, както и елзахранване на инвентари за биообработки и т.н. Всички те по своя профил са щадящи във висша степен флората, фауната, въздуха, растенията и хората - оператори и консуматори. Машини, каквито професионалистите ще видят и оценят най-сетне

след толкова време „на живо“

на щандовете на предстоящия през октомври агротехпанаир EIMA, Болоня.

Сред тях ще бъдат и модели от биопортфолиото на италианската Cavalleretti Group. Един от тях е прецизният култиватор Biosarchio за обработка на редови култури, с широк спектър от възможности, проектиран да се използва във всяка ситуация и за различни нужди на фермера. Работните органи са от устойчиви материали с висока твърдост. Чрез тях биофермерът може да обработва с лекота и прецизност нивите си. Действайки директно в реда, те разбиват кората, аерират почвата, изкореняват или спират покълването на плевелите

без да навредят на посева или разсада

Освен, че разрохкват почвата между 5 и 10 см те успешно се справят и със самосевки и треви, без да се употребяват хербициди. Това става чрез специалните „мотики“, които грижливо окопават всяко растение. Те „изрязват“ земята, за да се получи добра биокондиция на повърхностните слоеве. Монтираните в тях пружини са специфични приспособления, които не им позволяват да нарушават цялостта на обработваната култура и в същото време гарантират прецизността на обработката. Имат и друг тип пружини, с които се регулира работната дълбочина. Снабдени са също

със система за бързо регулиране

на ширината на действие на мотиките или на междуредовите колела.
Biosarchio има двойна фиксирана рама с ширина до 3,2 м, която позволява работните органи да се преместват във всякаква позиция. Във варианта с хидравлично сгъваема рама ширината е от 3,7 до 6,2 м. При транспорт култиваторът се свива до 2,5 м.

Друг прецизен, с подобни технически характеристики, култиватор на същия бранд е моделът Biotracker, който е с интегрирана система за водене на машината. Той е универсален и може да се използва във всякакви зеленчукови и други култури. Водещата система е проектирана така, че да бъде

съвместима с работата

на различни типове сеялки. Както Biosarchio, така и Biotracker са компактни и се използват с леки трактори до 100 к.с., за да се избегне прекомерното утъпкване на почвата.

Интересно за профи и начеващи биофермери вероятно ще бъде да приложат в стопанствата си не само култиватори, но и фрези, които отговарят на нормите на биоземеделието. Такива машини са фиксираните въртящи се фрези, серия Bio, на английската фирма Featherstone Machinery. Те се предлагат в няколко модификации и модели. За нашите биопроизводители вероятно

биха били полезни и интересни

ERGON N 120 BIO за тяга 120 к.с., PIONEER P140 BIO с мощност до 170 коня, TIGER T 190 BIO за трактор до 190 к.с. N 120 фрезата е снабдена с 18 разрохващи зъба при 321 об/мин и работна дълбочина до 13 см.

Другият вариант P 140, чиято дълбочина на обработка е до 12 см, е снабден с 21 работни зъба при 318 об/мин. T 190 BIO работи с 24 зъба с 232 об/мин на дълбочина до 11 см. Имат триточкова окачваща система, снабдени са с подвижни предпазни устройства. Фермери от Германия, Франция и други страни от ЕС, занимаващи се активно с биоземеделие споделят на демонстрации своите отлични впечатления от възможностите им да стимулират развитието на растенията, да опазват почвата и природната среда.

Сред нарастващото количество биомашини особено място заема едно друго

по-различно „биооборудване“ - компютърът

Добре познат, но не винаги ползван, той вече е незаменим помощник в съвременното биопроизводство с приложенията си за облачна свързаност.
Информацията, получавана от и за този тип земеделие непрекъснато се разраства. Нейното съхранение трябва да се осигури, за да се поддържа статута за биологично сертифициране, което зависи от състоянието на биополетата, контролирано чрез електронни платформи и комплекси за успешен фарминг. Практиката е показала, че информацията за това кога и къде е засаждана една или друга култура е повече от нужна. Добавят се и данните за това колко торове и какъв мулч е бил приложен, както и количеството добиви от нея и как е реализирана биопродукцията. Този масив трябва да се натрупва и пренася от година в година.

Не по-малко внимание трябва да се обръща на натрупания опит от приложените във времето мерки срещу вредители и плевели, както и за резултатите от тях. Така се изгражда солидна, много ценна, база данни, без която съвременният земеделец, без значение дали е био- или не, вече не може да мине, ако иска да устоява на пазарните сътресения, на климатичните промени и да бъде конкурентоспособен. Т.е. без компютъра, като съвършен „биоинструмент“, днес е невъзможно, още повече когато се планира краткосрочно или дългосрочно биопроизводството.

Схематично разположение на работните органи на Biosarchio
Схематично разположение на работните органи на Biosarchio
Biosarchio е майстор на плитката, нежна почвообработка
Biosarchio е майстор на плитката, нежна почвообработка
Biotracker се използва с леки трактори до 100 к.с., за да се избягва утъпкване
Biotracker се използва с леки трактори до 100 к.с., за да се избягва утъпкване
 PIONEER P140 BIO фрезата работи с тяга до 170 коня
PIONEER P140 BIO фрезата работи с тяга до 170 коня
Фрезата ERGON N 120 BIO е подходяща за малки и средни производители
Фрезата ERGON N 120 BIO е подходяща за малки и средни производители
Фиксираните въртящи се биофрези работят плитко, но агресивно в стърнища
Фиксираните въртящи се биофрези работят плитко, но агресивно в стърнища
В компютъра има вече незаобиколим от фермерите масив от биоданни
В компютъра има вече незаобиколим от фермерите масив от биоданни