"Преди дни се натъкнахме на малка група растения Сосновски хераклеум край ханче Мирково, по брега на реката, на подбалканския път. Досега знаехме, че двата чужди вида Гигантският хераклеум (девисил) (Heracleum mantegazzianum) и Сосновския хераклеум (девисил) (Heracleum sosnowskyi) се срещат само на едно място в София и в околностите на село Борино, в западни Родопи", съобщиха от екипа на фондация "Информация и природозащита". Популацията в Борино засяга площ от над 60 дка. Растенията са стигнали реката и са се спуснали по течението, на повече от 3-4 км. Инвазията е продължила и по един от притоците на р. Въча и дори е успяла да преодолее стената на яз. Тешел. Еколозите са намерили и няколко екземпляра, доста далеч от нея надолу по течението. Те застрашават да завземат повечето пустеещи обработваеми земи и да плъзнат из цялата Тракийска низина, носени от речните води. Вече се опасяваме, че го има и на други места в страната, казват от природозащитната фондация. Според еколозите е тайна за всички, освен екпертите от БАН, че това са два от най-опасните чужди видове растения, които нашестват у нас.

Гигантският и Соновският хераклеуми имат много вреден ефект върху човешкото здраве. Сокът им, който се отделя при откъсване и отчупване, предизвиква фоточувствителност. На слънчева светлина се образуват мехури и изгаряния, които трайно увреждат кожата. Затова ако попадне по тялото ви, трябва незабавно да се покриете и колкото е възможно по-бързо добре да се измиете със сапун и вода. През следващите два-три дни засегнатата зона не бива да се излага на слънчева светлина. Опасен е и за очите. Не всеки е алергичен към този дразнител, но е препоръчително да се пазите и да потърсите лекарска помощ, ако влезете в съприкосновение с тези растения, предупреждават от фондация "Информация и природозащита". Според тях не е редно местните хора да са в неведение и да съжителстват спокойно с тези опасни не само за биологичното разнообразие, но и за здравето на човека растения.

Еколозите призовават отговорните институции и местните власти да предприемат спешни мерки за информиране на местните общности в районите, където е открито растението и да привлекат подкрепа на широката общественост за ранното им откриване и локализиране.

Премахването на растенията трябва да става след консултация със специалисти, защото неправилните начини на отстраняване могат само да влошат положението.

Ако продължим да бездействаме и нехаем може да стане късно и ограничаването на навлизането на хераклеумите да ни струва много по-скъпо, убудуни са природозащитниците. Ценен бил примерът на Словения: От 2011 г. за този чужд вид там се прилагат мерки за ранно откриване и бързо отстраняване. Всички сигнали за наличие на вида се проверяват внимателно и ако се потвърди откриването му, се вземат бързи мерки за отстраняване. Цената на всички дейности за периода 2011-2018 г. е 17 500 евро или 2500 евро на година. В същото време в Германия, където са закъсняли много с мерките изразходват 350 000 евро годишно.

"В България все още имаме възможност да следваме словенския опит! Време е да се събудим", зоват от "Информация и природозащита". От фондацията призовават ако забележите тези растения, да се свържете с тях на електронна поща: bd@ecologybg.com или по фейсбук. Те поемат отговорност да обобщат данните и да ги предадат на отговорните институции за спешни мерки.