Раломекс сечката успешно изчиства мъжките растения в царевични масиви, предназначени за семепроизводство. Раздробители работят за високия добив

Екип на в.“Български фермер“

През 2021 година, въпреки създадените от COVID кризата усложнения в развойните и производствени планове на известната машиностроителна фирма Раломекс, гр. Завет, нейното инжeнерно бюро проектира и пусна на пазара два нови модела раздробители (сечки). Първият е машина в два варианта с 3 и 4 м работна ширина, които се агрегатират към предна навесна система на трактор с мощност 150-200 к.с. Интересна новост при тях е, че двустранно наточените

ножове са подредени във винтов контур

Както уточняват експертите на Раломекс, това повишава значително ефективността на операцията на раздробяване.

Другият модел навесна сечка е отговор на нуждата на семепроизводителите от специализиран инвентар за прецизно премахване на „бащината линия“ от редовете в царевичен масив, предназначен за семепроизводство. Как става това в специфичната обработка за отстраняване на ненужните вече мъжки растения? Когато производителят на семена напролет засява парцелите си той, според агрономическата наука, предвижда редове с „майчини“ и „бащини“ растения, при които по време на цъфтежа се извършва контролирано опрашване. Целта е запазване на нужното, много високо, ниво на качеството на семето за бъдещото възпроизводство. Според големината на площта и намеренията си земеделецът използа 6-редова сеялка: засява два реда „бащи“ и 4 реда „майки“. При мащабни ниви сее с 12-редова машина - 4 реда с „бащи“ и 8 с „майки“. В зависимост от сортовете в царевицата в началото и средата на август се извършва опрашването. След това идва моментът, в който със сечка,

по-различна от другите раздробители

трябва да се премахнат мъжките растения. Кочаните от женските се събират внимателно на ръка и семето се обработва за заготовки за семенарския пазар или за нуждите на семепроизводителя.
Конструкторите на Раломекс са произвели именно такава, по-тясна от обичайното, екологична, навесна, триточкова сечка СНС-10 с работна ширина 1,25 м и тегло 450 кг. С нея се решава задачата за премахване на „бащината линия“. За новата машина е нужен

трактор с мощност 50-100 к.с.

Трябва да се отбележи, че „очистването на бащите“ е прецизен процес, осигурен от високите експлоатационни и технически качества на новата сечка. Първият брой от нея вече е притежание на кооперация ППОКЧС „Земеделец-93“, с. Козловец, община Свищов. Тя е била поръчана преди няколко месеца и сега е в техния машинен парк. Преди дни за първи път е работила на полето. Тодор Тодоров от кооперацията е споделил, че от фирма Раломекс са се справили много добре с деликатната и, до голяма степен, уникална задача да създадат инструмент за продуктивна и точна работа в специализирани площи за семепроизводство. Още в първия й работен ден при проби в слънчогледов масив сечката успешно е раздробявала и премахвала ненужните растения. Както съобщават от Раломекс, цената на новия продукт е достъпна и напълно във възможностите на земеделците. Фермерите без проблем могат да кандидатстват за тези машини и с

проект по марка 4.1 на ПРСР

В сложните месеци от пандемичното безвремие дружеството Раломекс не е спирало производството на различни инвентари за почвообработка. Между тях са и прикачните раздробители, серия СПС, предназначени за нарязване на царевични, слънчогледови, рапични, тютюневи стебла, както и за раздробяване на всякакви остатъчни растения в други култури. С това се улеснява следващата обработка – предсеитбеното дисковане. При тази операция се постига над 85% раздробяване на стеблата с дължина около 12 см. Корените на растенията остават в почвата и по този начин се свеждат до минимум загубите на азот. Постига се и наситняване и равномерно настилане на растителните остатъци върху горния почвен слой, което води до ускоряване на процесите на гниене и засилва естественото наторяване. Нещо повече. Полученият плътен и изравнен слой от растителни остатъци намалява и регулира по естествен път повърхностния воден отток и увеличава ефективното попиване на дъждовни води в почвата. Като цяло работата със сечката защитава почвата от отрицателното действие на едрите дъждовни капки, както и от ерозирането й.

Почвата се предпазва от изсушаване

и се увеличава способноста й да съхранява в добра производствена кондиция органичното вещество в нея. Т.е. обработката със сечка спомага за опазване на природните ресурси. И още, така обработените площи са подходящи за сеитба със сеялки за директна сеитба по технологията No Till.

Вариантите прикачни сечки на Раломекс от серията СПС са с работна ширина: 4,5, 6 и 8 м. Най-голямата, СПС 100, е със захват 10 м и за нея е нужна тяга над 200 к.с. Дизайнът на тези машини е на база конструкцията на рамите на произвежданите от Раломекс хидравлични валяци, което ги прави универсални и взаимозаменяеми. Когато се работи с един валяк ширината е един метър. Когато базата е три валяка, ширината е 8-10 м и повече. Имат висока производителност, която варира от 10-12 дка/час до 100-150 дка/ч в зависимост от терена и културата при скорост от 15 до 20 км/ч. 

 Първата проба на сечката СНС-10 дава отлични резултати
Първата проба на сечката СНС-10 дава отлични резултати
Специализираният раздробител работи продуктивно и прецизно
Специализираният раздробител работи продуктивно и прецизно
Сечката СПС с работна ширина 6 м
Сечката СПС с работна ширина 6 м
Най-голямата прикачна сечка СПС 100 е със захват 10 м, с капацитет 10-12 дка/час и е подходяща за технологията No Till
Най-голямата прикачна сечка СПС 100 е със захват 10 м, с капацитет 10-12 дка/час и е подходяща за технологията No Till
 СПС 100 в транспортен режим
СПС 100 в транспортен режим