Остава вероятността от градушки и повреди по земеделските култури

СЕДМИЧНА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

Драгомир Атанасов,

агрометеорлог при НИМХ

През изтеклия седемдневен период вегетационните процеси при земеделските култури протичаха при горещо и сухо време. Само на отделни места паднаха валежи от стопанско значение между 10-20 л/кв.м (Сандански – 20 л/кв.м; Казанлък – 17 л/кв.м; Стара загора – 13 л/кв.м; Шумен – 12 л/кв.м.

През повечето дни на следващия период агрометеорологичните условия отново ще се определят от високи температури и сухо време. В съчетание с активната вегетация и високото водопотребление на пролетните култури влагозапасите в почвения слой ще се понижат до нива под критичните (предимно в западните райони от страната). В средата на седмицата се очаква слаба и краткотрайна промяна на времето – понижение на температурите и превалявания на повече места в полските райони от страната. Това ще доведе до временно подобрение на агрометеорлогичните условия и намаляване на риска от възникване на топлинен стрес при културите. При слънчогледа ще протича фаза цъфтеж. При царевицата ще се наблюдава цъфтеж, а на отдлени места и изсвиляване – агростанции Силистра и Кнежа.

През повечето дни от периода, в районите без превалявания, условията ще позволяват реколтирането на зърнено-житните култури. Прибирането на зърното да се извършва с повишено внимание и спазване на агротехниката с цел предотвратяване риска от възникване на пожари в земеделските теритотии.

През периода растителнозащитните пръскания са насочени за опазване на зеленчуковите култури и трайните насаждения от брашнести мани, срещу второто поколение на ябълковия плодов червей при овощните видове и срещу шарения гроздов молец в лозовите масиви. Третиранията срещу оидиум по лозата продължават до периода на омекване и прошарване на зърната. Пръсканията да се извършват в по-хладните часове от деня при температура на въздуха не по-висока от 25о C.

Остава опасността от градушки и нанасяне на повреди по земеделските култури.