Да, ако осигурите по-висока ефективност на производството. И задължително подобрете белтъчното съдържание на смеските

Според повечето птицевъди отглеждането на бройлери като бизнес е много изгодно от гледна точка на печалбата. В същото време има няколко варианта за отглеждането на тези птици за месо, всеки от които е в състояние да донесе добри пари.

Всяка от опциите има своите предимства и недостатъци, които си струва да знаете. А когато правите план за за бизнеса с бройлери, също си струва да вземете предвид няколко фактора – първият е условията, при които птиците ще бъдат отглеждани. Вторият много важен момент е цената на фуражите. И, разбира се, не бива да се пропускат площите за отглеждане, поддържането на добри условия в помещението за птиците. Изброените фактори се отразяват на крайната печалба. И ако всичко е организирано изключително правилно, тогава фермата за бройлери като бизнес ще е успешна.

Задачата на всеки птицевъд е да си гарантира добри производствени резултати и увеличаване на рентабилността в птицефермата. Затова трябва така да коригира храненето на бройлерите, че да успее да подобри рентабилността.

Най-добри резултати се получават, когато се ползват

комбинирани фуражи по утвърдени рецепти

за отделните възрасти. Осигуряването на тези норми при домашно приготвяне на смески е изключително трудно и затова правилното решение е храненето с готови заводски смески. Това важи най-много, когато се отглеждат повече птици.

В нашата страна комбинирани фуражи за бройлери се произвеждат по различни рецепти, но в основни линии се спазват възприетите норми за тяхното съдържание. В практиката, най-често в малките ферми, се случва, поради организационни, производствени, транспортни, финансови и други причини, бройлерите да се хранят със смески за други категории птици или с различни "подръчни" фуражи. Това трябва да се допуска само при пълна липса на смески за бройлери, защото то се отразява изключително неблагоприятно върху растежа на пилетата и оползотворяването на фуража.

Когато фермата не разполага
с достатъчно смески за изхранване

на бройлерите до получаването на нов фураж, по-добре е наличните заводски смески да се смесят с необходимото допълнително количество царевица или пшеница, вместо след свършването на смеските пилетата да се хранят само с тези фуражи.

Когато това става за непродължително време, то няма да се отрази съществено върху растежа и развитието на бройлерите. Ако се наложи те да се хранят само с един фураж - царевица или пшеница, но не повече от един-два дни, това също не се отразява чувствително върху продуктивните им показатели.

Какви са вариантите:

* Ако бройлерите се хранят със смески за подрастващи птици, тегловното им развитие се забавя, силно намалява прирастът и се удължава продължителността на отглеждане, поради недостиг на протеин, независими аминокиселини и обменна енергия, необходими за интензивния им растеж.

* Когато бройлерите се хранят със смески за носачки, силно се потиска растежът им, защото, наред със значителния недостиг на протеин и енергия, съдържанието на калций в тези смески е 2 до 5 пъти по-голямо, а съдържанието на витамини е по-ниско от необходимото за бройлерите.

* Понякога по различни причини и във фуражните заводи се произвеждат смески с отклонения от изискванията по БДС. Добре е в такива случаи те да се подобряват, като в тях се влагат някои добавки, с които може да се коригира съдържанието на основни хранителни вещества, витамини, микроелементи.

На какво трябва да се обръща внимание най-напред:

* За подобряване на белтъчното съдържание на смеските може да се добавят: трупно брашно; сухо бито мляко; рибено брашно; люцерново брашно и други високобелтъчни фуражи.

* Когато е възможно, може да се добавят и термично обработени кашообразни и течни добавки - кланични отпадъци, кръв, обезмаслено мляко, суроватка и други материали от животински и растителен произход.

* За повишаване на енергийното съдържание на смеските може да се добавят различни мазнини - технически или екарисажни, олио, свинска мас. Влагането им във фуража е доста трудоемко, но обикновено е ефективно и оправдано.

* Частични корекции може да се направят и с влагането на някои по-високоенергийни фуражи, главно царевица и пшеница.

* При възможност е добре да се дава допълнително и по 5-10 г зелена люцерна. Това ще се отрази добре върху растежа и развитието на бройлерите.

* При необходимост трябва да се добавят и синтетични витамини.

Комбинираните фуражи да се
обогатяват много внимателно

с различни добавки - мазнини, трупно или рибно брашно, обезмаслено мляко и др., и то след консултации със специалист за всеки конкретен случай. Включването на добавките задължително трябва да бъде съобразено с действителното съдържание на хранителни вещества в използваните смески, което се отразява (понякога не съвсем точно) в качествените удостоверения, издавани от производителя. Ако това не бъде направено, твърде често се получават нежелани изменения в съотношението между отделните хранителни вещества, което вместо подобрение на резултатите води до тяхното влошаване, а често и до различни усложнения. Като последица се появяват смущения и нарушения в обмяната на веществата, влошава се здравословното състояние на бройлерите, намалява се прирастът и оползотворяването на фуража, увеличава се смъртността.

Понякога в стремежа да се повиши енергийното съдържание на смеските с добавка на мазнини се нарушава препоръчаното енерго-протеиново съотношение

При щедрото добавяне на животински или други високобелтъчни храни в дажбата се увеличава много съдържание на суров протеин, който значително превишава допустимите норми. Всичко това се отразява отрицателно върху пилетата, като последиците от небалансираното хранене бързо започват да се проявяват най-вече върху здравословното им състояние.

Да се избягва белтъчно прехранване,

което освен че е вредно за птиците, излиза и доста скъпо на фермера. Ето защо подобренията на използваните готови ("заводски") смески трябва да стават внимателно, компетентно и най-добре след консултации със специалисти - зооинженери и ветеринарни лекари.

И още:

* Използваните за храна на бройлери фуражи винаги трябва да бъдат доброкачествени.

* Да не се използват развалени, плесенясали и с гранясали мазнини фуражи. Това може да доведе до масови стомашни разстройства, отравяния и увеличаване на смъртността при пилетата.

Важно!

* Бройлерите обикновено се хранят на воля, при което се осигурява непрекъснат достъп до фуража.

* Хранилките трябва да бъдат постоянно заредени с фураж, но без да се препълват, за да не се разпилява.

* Комбинираните смески във вид на гранули трябва да се предпочитат пред брашнестите. При използването на гранули се намалява до минимум разпиляването, същевременно се подобрява оползотворяването на фуража и се повишава прирастът на птиците. В крайна сметка се осигурява по-висока ефективност на производството.

До 2,5 месеца теглото на бройлера е 1,5-2 кг
До 2,5 месеца теглото на бройлера е 1,5-2 кг
 Месото на бройлерите е хранително и сочно
Месото на бройлерите е хранително и сочно