1) Правилният начин е да хванете заека с една ръка за кожата в областта на лопатките, а с другата ръка да го поддържате отдолу, като не му давате възможност да прави резки движения със задните крайници.

2) А когато е необходимо да се извади заек от клетката, това трябва да се прави бързо и правилно, без излишно суетене.

3) Никога не повдигайте заек за ушите или за задните крака.

4) Заекът трябва да държите отдолу и да ограничите движението на задните му крайници, за да не ви одере.