Повишена е вероятността от градушки

През повечето дни от май агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време.

Прогнозираните наднормени температури в началото на месеца ще ускорят вегетационните процеси при есенните посеви и засетите пролетни култури. През първото десетдневие при пшеницата ще протичат различни фази: вретенене, преход към изкласяване и фаза изкласяване. При ечемика в южните райони ще се наблюдава фаза цъфтеж. При рапицата ще се осъщетвява цъфтеж, оплождане и формиране на бобове.

След топлото време в началото на месеца през втората половина от първото десетдневие се прогнозира нормализиране на топлинните условия. Очакваните валежи през този период ще забавят провеждането на някои сезонни агротехнически дейности - приключване сеитбата на царевицата за зърно, предсеитбените обработки и сеитбата на късните топлолюбиви пролетни култури (фасул, памук, фъстъци др).

През второто и третото десетдневие развитието на земеделските култури ще се осъществява с умерени темпове, при средноденонощни температури близки до климатичните норми. Очакваните валежи през втората половина на май ще поддържат много добро нивото на запасите от влага в 50cm и 100cm почвен слой, над 85% от пределната полска влагоемност (ППВ). Те ще се отразят благоприятно на зимните житни култури, при които ще протича формиране и наливане на зърното. В края на май при част от посевите с пшеница и ечемик в южните райони ще се наблюдава начало на фаза млечна зрелост.

През месеца при царевицата и слънчогледа ще протича листообразуване. В края на май при слънчогледа, засят в агротехнически срок, ще се наблюдава образуване на съцветие. При овощните култури ще се формират и наедряват завръзите. При лозата ще се наблюдава отделяне на реса, а в края на месеца - и начало на фаза цъфтеж. Тези фази са критични за заразяване с мана.

Честите валежи през май ще създават условия за развитие на редица гъбни болести: ръжди (кафява, жълта) и септориози по пшеницата; мани по зеленчуковите култури и лозата; ранно кафяво гниене, сачмянка и струпясване по овошкките и др. През месеца по-подходящи условия за провеждане на растителнозащитни пръскания ще има в началото на първото, средата на второто и началото на третото десетдневие.

През май критични минимални температури за земеделските култури не се прогнозират, но остава повишена вероятността за градушки. При повреди от градушка се препоръчва засегнатите култури при първа възможност да се третират с медсъдържащи фунгициди за по-бързо калциране на раните и за намаляване на риска от вторични зарази.