Какви са последиците от пандемията Ковид-19 върху българското земеделие? Кои бяха най-засегнатите подотрасли и кои са факторите за устойчивост? Какво следва оттук нататък? Отговори на тези и още въпроси ще намерят експерти от Института по аграрна икономика, участващи в новия научен проект 

"Перспективи пред българското земеделие и селските райони в контекстана ОСП 2021-2027-а и Планът за възстановяване на ЕС“

с ръководител доц.д-р Божидар Иванов. Проектът ще продължи 2 години.

Изследването ще постави акцент върху основните фактори, които оказват влияние върху развитието на земеделието и устойчивостта на сектора, с което преодолява въздействието на пандемията от Ковид -19.  И още по-важно е да се анализира какво предстои и както и какво ще се случи с цените на селскостопанск стоки. 

ХоРеКа е най-тежко засегнатият от глобалната пандемия сектор, напомнят учените от ИАИ. Според statista.com, храненето в ресторантите и на обществени места за 1 година е спаднало с 53% в глобален мащаб. В САЩ около 53% от храната, която консумират хората, не е приготвена в къщи, докато в ЕС, средно около 8% от разходите на домакинствата са отивали в обичайни години за посещение на ресторанти и хотели.

Екип на в. "Български фермер" ще следи темата - какви са изводите и анализите на българските икономисти.