С отлична маневреност постигат висока производителност дори при най-тежки и трудни терени

Подхранването на зимните култури с азотни торове е едно от най-важните агротехнически мероприятия. Внасянето им е желателно да започне при първа възможност и да приключи през март. Разбира се, не трябва да пропускаме, че зимното торене си има своите особености.

Настъплението

на тороразпръсквачките в нивите започва в момента когато позволят метеорологичните условия, състоянието на почвата и ако стопанинът си е осигурил нужния комплект съоръжения за успешна и продуктивна работа. В него влиза и подходящият трактор с мощност около и над 100 к.с. за средни и по-големи стопанства.
Фермери от различни зърнопроизводителни региони на страната са готови с машините за подхранване, а някои дори са навлезли в нивите си поради доброто време и изпръхналата почва.

Пролетната кампания без обикновените торачки не може, освен ако не се работи с комбинирани машини за едновременно култивиране, торене и сеене. Изборът е на фермера, но той трябва да се съобразява с няколко строги и неизменни изисквания към тороразпръскващите съоръжения, по същество иновативни машини с висок коефициент на полезно действие, прецизност и ергономичност. От тях зависи качеството на първото за годината торене, което да осигури нужните жизнени елементи за подхранване на житните култури при пълноценно използване на времевите прозорци. Добрата практика изисква:

- увеличена ефективност на тороразпръскването

- гарантирана безопасна, удобна и икономична работа през зимата

- икономия на материали и ценно време

- приложение на новите екологични технологии за разпръскване с автоматична дозировка

- прилагане на повишените еконорми, съобразно „зелената политика“ на ЕС

- непрекъснат и автоматичен контрол върху точността и скоростта на разпръскване

- лекота при използване и поддръжка, ниски разходи.

Тези препоръки на агрономи и техници се основават на необходимостта от засилена грижа за здравето на културите и хигиената на полето, опазване на качествата и хранителните възможности на почвата, чрез което да се стимулира заложения в културите потенциал при българските земеделски дадености.

По традиция консултантите на нашия екип предлагат на вниманието на земеделците-професионалисти интересни и продуктивни машини за работа по техните ниви. Пак по традиция изборът ни тръгва от български марки, които

доказано са приспособени най-добре

за нашите, често по-тежки и променящи се условия. И торачките не правят изключение. Тороразпръсквачката на шуменската фирма МАДАРА, серия ТР, модел CYCLON е предназначена за бързо и ефективно внасяне на минерални торове за подхранване на есенниците или преди сеитбата на пролетниците. За нея е характерна качествена работата с два въртящи се разпръсквателни диска с лопатки, изработени от високоякостна неръждаема стомана. Надеждна и здрава, машината равномерно, на принципа на центробежното действие, разпръсква торовете.

CYCLON се предлага на пазара във две версии - навесна (в три модела) и прикачна (четири модела). Работната скорост 12 км/час е съобразена с почвените условия и особености у нас. Работната ширина при различните версии варира от 10 до 36 метра, а при транспорт става от 2 до 2,5 м. Теглото на машината е от 340 до 400 кг при навесните и от 720 до 940 кг при прикачните. За нормалната и ефективна работа на торачката на МАДАРА са нужни от 90 до 110 к.с. Ако не беше отложено провеждането на международното селскостопанско изложение АГРА 2001 в Пловдив посетителите щяха да облекчат своя избор, като на живо щяха

да преценят възможностите на CYCLON

Фермерите могат да постигнат качествено торене и с гамата тороразпръскващи инвентари на големия производител на агротехника KVERNELAND, с чиито машини, както и с тези на МАДАРА, може да се реализира пълния потенциал на торенето, да се повиши продуктивността и намаляване на себестойността на продукцията. Това се осигурява от серията навесни торачки Еxacta. При тях има точен модел на торене - големите дискове с 4 до 8 лопатки на всеки разпръскващ диск осигуряват прецизно разхвърляне на тора, независимо от работната скорост. Ширината на разпръскване е от 10 до 40 м при обем на бункера от 700 до 3900 л и тяга от 100 к.с. Машините на KVERNELAND са оборудвани с четири точни измервателни клетки с референтен сензор, както и с функцията GEOSPRED за безпроблемно управление, както и системата CentreFlow за прецизно разпръскване и при наклони. Те намаляват

до минимум въздействието на вятъра

върху тороразпръскването - съществено условие за ефективността на подхранването и за оптималното количество на хранителни вещества за посевите без припокривания.

Не са по-различни и показателите, и техническите характеристики на тороразпръсквачките на европейския производител BREDAL, серия
F4, която се състои от пет модела, съвместими със системата за електронно управление ISOBUS. Те имат капацитет на бункерите от 1500 до 4000 л. Теглото им зависи от модела и избраното обрудване и започна от 950 кг нагоре. Дисковете разпръскват минералните торове на разстояние от 24 до 36 м.

F4 торачката е оборудвана със система за автоматично регулиране на количеството на тора, която осигурява висока продуктивност и рентабилност. Проектирана е да отговоря на различни изисквания за прецизно торене, да разпръсква в определените граници

без загуби от подавания материал,

което има пряко отношение към спазване на еконормите и хигиената на полето. F4 е конструирана с два отделно контролирани разпръскващи диска, които й позволяват да разхвърля различни, точно определени, количества от дясната и лявата страна. Автоматичното регулиране на разпръскването става чрез ISOBUS, което дава възможност за директно управление на нужните обороти на разпръскващите дисковете. Торачката има вграден сензор за наклонени терени, който коригира сигнала за дозиране, гарантира прецизност и увеличава максимално оперативната надеждност на машината.

При първа възможност трябва да започнат предсеитбените обработки (брануване, култивиране, дискуване) на площите, предвидени за засяване с ранни пролетни култури. Както е показала практиката земеделските производители от всякакъв ранг и големина обичайно избират само една от тези почвообработки.

За култивация особено подходящи за българските условия са различните типове култиватори на “Раломекс“, които успешно извършват ранното пролетно дълбоко разрохкване и

слято култивиране на угарите,

както и предсеитбена подготовка. Такива са инвентарите от серията КСН и КПС, навесни и прикачни, стабилни и високопроизводителни. Нуждаят се от трактори с мощност в широк диапазон, в зависимост от предназначението им, от 40 до 300 к.с. Имат капацитет от 12 до 145 дка/час при работна скорост от 5 до 12 км/ч за различните модели. Здравата им конструкция ги прави универсални и надеждни. За каменисти почви се предлагат модели с пружинни предпазители. Те се окомплектоват с два вида работни органи, разрохкващи (обръщателни) лапи и стреловидни (универсални) лапи, които могат да имат разположение на два или три реда.

Разрохващите лапи работят на дълбочина от 12 до 20 см, като уеднаквяват плътността на изорания слой,

подобравят проникването на влага и въздух

в почвата и раздробяват буците, останали след оранта. Другият вид, стреловидните лапи, се използват за по-плитки обработки на дълбочина от 8 до 12 см. Справят се плевелите, като ги подрязват, а повърхностния слой разрохкват по-плитко. Както казват техниците от “Раломекс“, техните култиватори са лесни за обслужване и поддръжка. Целта е чрез иновативни решения в конструкцията да се оптимизира работният процес, като към това се прибавя и възможността да се съкрати времето за привеждане от транспортно в работно положение и обратно.
“Раломекс“ предлага на пазара и специализираните окопни култиватори с безстепенно регулиране на дълбочината на обработката от 4 до 10 см, серия КОВ. При тях работната скорост е от 6 до 9 км/ч. Използват за междуредово

окопаване на високостеблени култури -

царевица, слънчоглед, тютюн и др. при междуредие 70-80 см. КОВ култиваторите могат да се съчетаят с торовнасящи уредби - за гранулирани торове или течен азотен тор UAN.

Както посочихме, фермерите обикновено правят една обработка. Т.е. вместо култивация могат да предпочетат брануване. Дисковите брани на португалската компания GALUCHO са добре познати у нас и успешно се ползват както за есенно брануване и дискуване, така и за пролетни предпосевни обработки. Например, навесната дискова брана на бранда GALUCHO, модел GDM 300 е с работна ширина 3 м и транспортна - 3 м. Конструкцията на браната е характерна със своите 22 независими назъбени, устойчиви на износване, дискове с диаметър 610 мм, разположени в 2 реда. Те позволяват

механично регулиране на ъгъла на атака

за едновременно проникване на двойните дискове, така че да се регулира точно дълбочината на дискуване в зависимост от характеристиките на почвата. Осигурена е индивидуална защита на всеки диск с антишок система. Дисковите главини са сглобени с лагери със система за смазване и защита без поддръжка, което ги прави икономични и дълготрайни. Необходимата мощност на трактора е от 90 до 130 к.с.

GALUCHO предлага в своята богата продуктова гама и по-леки навесни и прикачни брани, серия M2C, NA2C, A2CP с брой на дисковете от 14 до 24 и работна ширина от 1,40 до 2,70 м, които се нуждаят от тяга от 25 до 120 к.с. В друг, по-висок клас, са машините от серииите GPR, GLHR, GVL, GVR - тежки, прикачни с брой на дисковете от 14 до 52 и широчина до 6,50 м. Те работят с трактори от 75 до 360 к.с. С високата си маневреност в работен и транспортен режим постигат отлични резултати дори и при най-тежки и трудни терени. (БФ)