Срещу тези неприятели могат да се използват и биологични препарати. Те се прилагат по определена схема, затова трябва да се препоръчат от специалист по растителна защита, за да се гарантира ефикасността им.

Градинарите, които отглеждат разсади, а по-късно и растения в култивационни съоръжения – парници и оранжерия, знаят, че те се нападат от сериозни вредители, които могат да провалят напълно тези начинания.

Най-важните болести разгледахме в предишен брой на вестника. Сега ще обърнем внимание на неприятелите. А това са листни въшки, оранжерийна белокрилка, трипси и доматен миниращ молец.

Листни въшки 

В резултат на храненето си неприятелят причинява хлоротични петна по листата, както и деформирането им. Вследствие на отделяната медена роса листата се замърсяват и почерняват. По този начин се нарушават някои физиологични процеси, включително и фотосинтезата, което води до по-лошо развитие на растенията.

Освен това листните въшки нанасят и косвена вреда, тъй като пренасят опасни вирусни болести, които не могат да се лекуват.

Мерки за борба:

* Редовно се премахват плевелите, по които листните въшки също се разселват.

* При установяване на въшки, разсадите или растенията се третират незабавно.

* Използват се афициди. Подходящи са: актара 25 ВГ – 0.007%, Би-58 – 0.05-0.07%, биская 240 ОД – 0.06%, Би-58 топ - 0.05-0.075%, дека ЕК – 50 мл/дка, децис 100 ЕК – 7.5-17.5 мл/дка, калипсо 480 СК –

*.02%, конфидор енерджи ОД – 0.06%, клоузър 120 СК – 20 мл/дка, ланат 25 ВП – 90-100 г/дка, моспилан 20 СП – 0.125%, моспилан 20 СГ – 25 г/дка, нексид 015 КС – 0.02%, тепеки – 10 г/дка и много други.

Оранжерийна белокрилка 

Вредят ларвите, нимфите и възрастните на неприятеля. Те смучат сок предимно от долната страна на листата на растенията.

При храненето си отделят медена роса, от която листата стават лепкави. Върху тях се развиват чернилни гъбички, които затрудняват фотосинтезата.

Възрастните пеперуди летят през нощта, но прелитат на къси разстояния. Те, също като листните въшки, могат да пренесат опасни вирусни болести.

Мерки за борба:

* В парника или оранжерията се закачват жълти лепливи уловки, с които се проследява белокрилката.

* При забелязване на неприятели се третира с подходящи продукти.

* Инсектициди, разрешени срещу вредителя, са: адмирал 10 ЕК – 0.05%, актара 25 ВГ – 0.03%1 Би-58 – 0.1%1 вазтак нов 100 ЕК – 0.03%, дека ЕК – 50 мл/дка, конфидор енерджи ОД – 0.08%, клоузър 120 СК – 20-40 мл/дка, ланат 20 СЛ – 125 мл/дка, ланат 25 ВП – 80-100 г/дка, метеор – 0.08-0.09%, проксимо – 50-80 мл/дка и др.

Тютюнев трипс и западен цветов трипс 

По нападнатите растителни органи – листа, листни дръжки, цветове и плодове, се образуват малки белезникави петна. Те са покрити с тъмни точки, които са екскрементите на трипсите. При по-силно нападение петната се сливат. Цветовете и завръзите, които са нападнати в ранни фази от развитието им, изсъхват и окапват.

* Тютюневият трипс се открива по-често по листата, по-рядко по цветовете. Благоприятни условия за развитие на неприятеля са висока температура и висока въздушна влажност.

* Западният цветов трипс напада предимно цветовете. Този вид пренася вируса на бронзовостта.

Мерки за борба:

* В парника или оранжерията се закачват сини лепливи уловки, които ограничават разпространението на трипсите.

* При поява на неприятелите се третира с инсектициди.

* Използват се продуктите: дека ЕК – 30 мл/дка, диказол 10 СП – 556 г/дка, ланат 25 ВП – 80-100 г/дка, метеор – 0.06-0.07%, натуралис 75-100 мл/дка, синеис 480 СК – 10-37.5 мл/дка, фюри 10 ЕК – 0.015% и др.

Доматен миниращ молец

Гъсениците на неприятеля правят къси и широки мини по листата. В тях могат да се забележат както гъсеници, така и екскременти, който са разположени в единия край на мината.

По плодовете също има повреди. Освен това те са входни рани за някои болести, които причиняват загниването им.

Пеперудите на доматения молец са активни през нощта, а през деня се крият между листата.

Повредите се причиняват от гъсениците, които вредят основно по листата, но и по плодовете.

Мерки за борба:

* Използват се феромонови уловки, както и черни лепливи плоскости, чрез които се установяват молците. Освен това те редуцират и броя на пеперудите.

* При установяване на доматен молец се третира с продукт за растителна защита.

* Подходящи инсектициди са: авант 150 ЕК – 25 мл/дка, алверде 240 СК – 100 мл/дка, амплиго 150 ЗК – 40 мл/дка, афърм 095 СГ – 150 г/дка, децис 2.5 ЕК – 0.05%, конфидор енерджи ОД – 80 мл/дка, кораген 20 СК – 14-20 мл/дка, ланат 20 СЛ – 125 мл/дка, ланат 25 ВП – 100 г/дка, моспилан 20 СП – 0.02% и др.