Износът на ЕС на зърнени култури, месо, зехтин и млечни продукти ще продължи да нараства през 2019 г. Търсенето на свинското идва най-вече от Китай, където изчакват местното производство да се стабилизира. Това са резултатите от последния краткосрочен доклад (https://ec.europa.eu/info/files/report-eu-agricultural-markets-short-term-outlook-summer-2019_en) за перспективите пред европейските селскостопанските пазари, публикуван на 3 юли 2019 г. от Европейската комисия.

Зърнени култури

Прогнозата за 2019/2020 г. е производството на зърнени култури да повиши нивата си спрямо миналата година. Очакванията са за добиви от 311 милиона тона. При пшеницата очакваното увеличение е от 11% и добив от 142 милиона тона. Производството на ечемик и царевица ще нарасне съответно със 7% и 0,5%, достигайки 60 милиона тона и 69 милиона тона, стига метеорологични условия да позволят.

Маслиново масло

Износът на ЕС на маслиново масло скача значително през 2018/2019 г. Това се дължи на увеличението на производството с 4%, обясняват анализатори. Надеждите са климатичните тенденции да благоприятстват възстановяването на производството в Италия и Гърция, и нарастващото производство в Португалия. В Испания обаче затрудненията с водата, както и междугодишното редуване на маслинови дървета, могат да доведат до спад в производството под средната стойност за 5 години.

Праскови и нектарини

При добро време, производството на праскови и нектарини може да достигне 4,1 милиона тона през 2019 г. Това ще бъде увеличение от 4% в сравнение с 2018 г. Въпреки това, вследствие на силните дъждове и градушките в някои региони, добивът им няма да достигне рекордните нива от 2017 г. Все пак увеличението ще допринесе за възстановяване на износа на ЕС, който намаля с 38% през 2018 г.

Захар

Площта на захарното цвекло за 2019/2020 г. се очаква да намалее с 4%, достигайки 1,67 милиона хектара. Все пак, при допускане за доходност, близка до средната, прогнозните стойности достигат 18,3 милиона тона производство, което е увеличение от 4% в сравнение с миналата година. За текущата кампания - 2018/2019 г. - вносът на захар се прогнозира на същите нива като износа на ЕС, възлизащ на 1,7 милиона тона. Това ще балансира търговията със захар в Съюза.

Мляко и млечни продукти

Млечният сектор отчита трайно търсене на продукция в ЕС, което би трябвало да доведе до ръст на производството на мляко от 1% през 2019 г. Публичните запаси на Европейския съюз вече са празни, а очакванията при частните са за ниски нива в края на годината. В допълнение, световното търсене на обезмаслено мляко на прах е високо.

Птиче месо

Производството на птиче месо ще продължи да нараства в ЕС през 2019 г., с увеличение от 2,5% след вече отчетения растеж на производството през 2018 г. Тази устойчивост се дължи на доброто търсене и високите цени.

Говеждо месо

Прогнозните очаквания при говеждото месо са за по-ниско производство с 1,2%. Причината е в намаляващия брой на стадата крави и малкия брой говеда – последица от прекомерното клане през 2018 г. поради недостиг на храна. В същото време за 2019 г. износът би трябвало да нарасне с 15%.

Свинско месо

Търсенето на свинско месо би трябвало да увеличи износа на ЕС с 12% през 2019 г. Този ръст на търсенето е особено голям в Китай поради разпространението на африканската чума по свинете в страната. Все пак производството ще остане стабилно за периода, благодарение на намаленото стадо на разплод и екологичните ограничения. През 2020 г. производството на ЕС се очаква да нарасне с около 1,4%.

Материалът подготви Ани Манева