Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) за първото полугодие консултира и обучи над 5200 земеделски стопани в рамките на изнесени приемни и обучителни инициативи извън териториалните центрове във всяка една от 28-те области на страната, съобщиха от службата.

Близо 3000 земеделски стопани са консултирани от НССЗ на проведените 608 изнесени приемни на службата. По време на тях всеки фермер получи на място актуална информация и съвети в областта на земеделието и селските райони, включително и за възможностите за финансиране по ПРСР 2014-2020 г., схемите за директни плащания и националните схеми за подпомагане.

Най-много приемни са организирани в областите: Добрич, Бургас, Кърджали и Силистра. Най-голям интерес от страна на земеделските стопани имаше в областите: Бургас, Монтана, Разград и Сливен, където са консултирани над 700 фермери.

На територията на цялата страна през бяха проведени и общо 77 информационни дейности. Събитията се организират съвместно с научни институти и организации под формата на обучителни срещи и семинари, на които над 2250 земеделски производители са получили информация по специализирани теми и възможностите за подпомагане по ПРСР.

Предстоящи съвместни информационни мероприятия и други събития на НССЗ може да намерите на интернет страницата на Службата в раздел „Обучения, информационни дейности и изнесени приемни“.