Малките се захранват още от 7-ия ден с предстартерен комбиниран фураж до достигане на 10 кг жива маса. След това изхранването се прави със стартерна смеска до 20-25 кг жива маса.

ПОДРАСТВАЩИТЕ ПРАСЕТА СЕ ХРАНЯТ НА ВОЛЯ
Ориентировъчно 1 прасе след отбиване достига 20 кг за период от 38-42 дни. Средната дневна дажба за периода е от 0,8 до 1 кг. Добре балансираната смеска през стартерния период гарантира

400 ГРАМА СРЕДЕН ДНЕВЕН ПРИРАСТ
Слънчогледовият шрот не бива да надвишава 3-5% в предстартерните смески, защото съдържа висок процент сурови влакнини.

ЦАРЕВИЦАТА Е НАЙ-ДОБРИЯТ ВЪГЛЕХИДРАТЕН ФУРАЖ
за отбити и подрастващи прасета и може да достигне до 60-70% от смеската. Ечемикът и овесът се дават на прасета до 10 кг само в олющено състояние до 10-20%.