Община Търговище обяви публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под аренда на общински земеделски земи. Имотите, включени в търга, са 439 и се намират в 46 различни населени места на общината, съобщават от общинския пресцентър.

1270 дка ниви се отдават за отглеждане на полски и зеленчукови култури за срок от пет стопански години.
За същия период се отдават други 217 дка земи за отглеждане на трайни насаждения.

142 дка имоти, заети с храсти, се отдават за срок от 30 стопански години, с цел почистване и създаване на трайни насаждения от семков, костилков или черупков вид.

Търгът за посочените имоти ще се проведе в два последователни дни – на 13 и 14 юни.