Не пропускайте профилактичните пръскания на овошките с медсъдържащи препарати

СЕДМИЧНА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

Дукена Жолева,

агрометеоролог при НИМХ

Високите температури през първата половина на февруари активизираха вегетационните процеси при зимните житни култури в полските райони на страната. Вследствие наднормените температури част от зимуващите във фаза трети лист посеви на места в Дунавската равнина и в южните райони встъпиха във фаза братене. По-рано от обичайните срокове при раноцъфтящите овощни видове - бадем, кайсия, праскова, череша е регистрирано набъбване на пъпките.

През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия в полските райони ще се определят от средноденонощни температури над климатичните норми, близки до биологичния минимум необходим за протичане на вегетация при зимните житни култури. В края на второто и началото на третото десетдневие при пшеницата ще се наблюдава фаза трети лист и начало на братене.

През седмицата съществени валежи не се очакват и състоянието на горните почвени слоеве ще позволява подхранване на есенните посеви с азотни минерални торове и предсеитбени обработки на площите, предвидени за засяване с ранни пролетни култури - фий, овес, грах, пролетен ечемик. Условията ще бъдат подходящи за резитби в лозовите и овощните масиви и приключване на зимните растително-защитни пръскания при овошките. Междуфазният период от набъбване до разпукване на пъпките е интервал, през който не трябва да се пропускат профилактичните пръскания при овошките с медсъдържащи фунгициди. Тези третирания са от изключително важно значение за редуциране на заразите от зимуващите патогени - ранно кафяво гниене, къдравост по прасковата, сачмянка (череша, кайсия, слива) и др..

През третото десетдневие на февруари трябва да се извърши обследване на есенните посеви за вредители: обикновена полевка (ПИВ – 1 активна колония на дка) и житен бегач (ПИВ – 5 броя ларви на кв. м). При численост над прага на икономическа вредност (ПИВ) е необходима навременна растителна защита.