Комплект от култиватор, ротационна брана, мулчер, аератор, сеялка, разпръсквач на тор, косачка прави ливадите като нови

Как се реновират повредени пасища от неправилна експлоатация, от климатични удари, от ерозия и човешка алчност? Кога и с какво се прави? Практиката в Европа и по света е показала, че подмладяването е процес на подобряване на продуктивността и качеството на ливадната продукция. Това става чрез премахване на нежелана растителност, възстановяване на почвеното плодородие, засяване на подходящи видове треви и детелини и оптимизиране на режима на паша.

Наложително е да се прави, когато пасищата са изтощени, заразени с болести или плевели, не отговарят на нуждите на животните или са поразени от безстопанственост и прекомерна експлоатация. То се извършва през пролетта или ранната есен, когато условията са подходящи за бързия растеж на новите тревни смески. Необходимите обработки, сеитбата и торенето се извършват както в зависимост от климата и почвата, така и от видовете фураж, от които стопанинът се нуждае. Подмладяването има и икономически ефект - подобрява хранителната и пазарна стойност на добиваните фуражи и увеличава продуктивността на животните.

Процесът на възстановяване може да включва различни технологии и машини, които се използват за обработка и

управление на тревната растителност

За такава машина, привлякла вниманието на публиката на агропанаира Lamma 2024, писа след приключването му списание FarmersWeekly. В изданието се отбелязва, че датската фирма He-Va е представила за първи път Grass-Combi - универсален култиватор-скарификатор за пасища, т.е. машина за обновяване на площи с фуражни култури. Grass-Combi е снабден с лопатки, култивиращи лапи и пружинни зъбци. Плюс това има и комплект дъски за изравняване. Могат да се добавят и изсяващи агрегати и той да става прецизна сеялка за маломерни семена. Целта на този почвообработващ хибрид е да подобрява „захабени" от неправомерна употреба площи. Успешно работи и в труднодостъпни полупланински полета, ливади и пасища.

Grass-Combi е

проектиран да се справя с всичко

от подмладяване на пасищни терени до подготовка на сеитба на покривни култури. Както казват специалисти и техници, при повредени ливадни участъци Grass-Combi може да действа като спасител на морави от трайно унищожение. Ролята на пружиниращите предни лопатки е да изравняват повърхността, както и да носят почва със себе си, за да запълнят падини и кухини.

В ситуации със зърнени култури те имат допълнителното предимство да изравняват остатъците от слама. При нужда лопатките могат да бъдат заменени с комплект твърди лапи за разрохкване на почвата. Зад тях се намират три реда хидравлично регулируеми 12 мм пружинни зъбци, които „изтръгват" мъртъв материал, отварят тревата или стърнището и създават нужното нормално количество почва за посев на семена. Grass-Combi успешно играе ролята и на аератор, подпомагайки проникването на въздух, вода и хранителни вещества до корените на ливадната растителност. Съоръжението подобрява дренирането и структурата на почвата.

С монтиране на подравняваща дъска едновременно се постига разпределение на сламенния материал, като в същото време се извършва

интензивно прочистване

на терена от плевели. Дъската за нивелиране е напълно регулируема и по този начин може да се адаптира към местните условия. Ефективността на Grass-Combi нараства и когато се комбинира с валяк, чрез който се установява ефективен контрол върху плевелите.

След прибиране на реколтата Grass-Combi може да се използва за разпръскване на остатъци от слама върху стърнища, като ефективно ги разпределя. Скарификаторът е ефективно средство и за освежаване на пасищата след зимните месеци. Когато този по-различен култиватор се комбинира с устройството Tip-Roller се получава допълнително стягане и уплътняване на почвата. Условие, чрез което се ускорява процесът на покълване на семената. Както посочихме по-горе машината, снабдена с аксесоари Multi-Seeder, може да играе ролята и на пневматична фина сеялка с подравняваща дъска. Grass-Combi има работна ширина от 6 до 7 м, работи с трактор от 120 до 180 к.с. при тегло 1,6 до 1,9 т.

В комплекта от инструменти за

спасение на наранени и изтощени пасища

от развала и недобросъвестна експлоатация, наред с ливадния култиватор е ротационната брана (тя може и да го замести, ако това го изискват местните условия). С нея се раздробяват буци и почвени грудки, изравнява се повърхността и се подобрява структурата на почвата. Ротационната брана може да се използва за предсеитбена подготовка или преди внасяне на торове след засяване. Някои ротобрани се произвеждат (при поръчка) с вградени изсяващи апарати. Обстоятелство, което позволява едновременна по-плитка почвообработка и сеитба на семе от различни тревни смески. Пример за такава машина е ротационната брана Kuhn HR 6040 R, с работна ширина от 6 м. С 60 ротора и 120 ножа тя работи при хидравлично регулиране на дълбочината.

Други съоръжения полезни за подмладяване на пасищния терен са аераторът (иглена брана) и мулчерът за пасища. Аераторът помага да се раздробят грудките, да се изравни повърхността и да се подобрят

дренирането и структурата

на почвата. И още, стимулира проникването на въздух, вода и хранителни вещества до корените на пасищната растителност.

При по-силно засегнати и застрашени пасища се използва мулчер, когато е нужно да се подрязва тревата на различни височини, с цел стимулиране на нов растеж и подобряване на стойността на фуража. С него успешно се премахват пластове от мъртва трева и пожълтели части от пасището, улеснявайки развитието на новите растения.

Процесът за обновяване на пасището обхваща и сеитба на нови сортове ливадни треви и култури със специализирана за целта сеялка. Тя позволява равномерно и прецизно изсяване на тревните смески, устойчиви и богати на хранителни вещества. Пневматичната пасищна сеялка Agrowdrill, предлага проста, здрава и

надеждна платформа

за обновяване на пасища. Тя лесно се агрегатира с валяк с гумени колела за гладко покритие на семената. Agrowdrill разполага и с малки валяци за семена, с които могат да се засяват редица видове многогодишни треви, люцерни или детелини. Сеялките от този тип биват от 12 до 28-редови с междуредие от 15 до 18 см, работни ширини от 2 до 5 м, с капацитет на бункера 600 л. Друг пример за такава сеялка е Agri Twin DZ 229.07.5 на нидерландската фирма Vredo, която има работна ширина от 2,9 м, капацитет на бункера от 700 л, и GPS управление.

Практиката е показала, че продуктивността и качеството на пасищата се подобряват и когато се направи комбинация аератор - сеялка. Такава машина е например аераторът Farmtech Aervator, който с добавена електрическа сеялка доказано увеличава производството на фураж и помага на фермерите да поддържат пасищата си в нужната производствена кондиция. Този аератор на Farmtech Machinery от серия GH улеснява бързото и ефективно отстраняване на обичайните почвени уплътнения. Това е така, защото с всяко минаване

системата прецизно перфорира почвата

Това може да възстанови добива до приетите норми само с едно минаване. А синергията със сеялка е в голяма степен гаранция, че посевите ще растат по-бързо и ще бъдат по-устойчиви на болести и климатични изненади. Предлагат се варианти в шест модела с работни ширини от 2 до 5 метра. Нужна им е тяга от 45 до 160 к.с.

Хибридното начало в техническите дейности около опазване на хигиената и здравето на ливади и пасища ни връща отново към примера с Grass-Combi. Пасищният култиватор може да бъде екипиран и с пневматично оборудване за фина сеялка, което го превръща във високоефективна HE-VA Multi-Seeder с версии между 12 и 28 сеитбени реда, разположени на 150 или 175 мм един от друг в работни ширини до 4,9 метра.

Целият цикъл на спасяване и обновяване на пасища и полета с люцерна или детелина включва и обичайните обработки на полетата с устройства, които равномерно разпръскват торове, за да се подпомогне вегетацията и развитието на тревните култури. Разпръсквачът на тор може да бъде центробежен или вентилаторен, в зависимост от начина на разпръскване, както и прикачен или самоходен, според задвижването. Пример за такава полезна машина е Kubota VS 600. Серията VS се състои от

няколко варианта

с различен капацитет на бункера от 600+ л, работна ширина от 9 до 18 м, регулируема скорост на разпръскване и електрическо управление. С модела VS 600 се постига максимално качество на разпръскване и лекота на работа. В него се използва система за разпръскване SuperFlow, има бордови компютър PS-ED II и категорията му е на триточково свързване.

И прибирането на люцерната или тревните смески може да работи за опазване на целостта и добива от пасището или ливадата. Това става чрез избор на подходяща косачка (прикачна, навесна, самоходна), с която се поддържа оптимална височина на засятата култура и се стимулира растежът на различните тревни сортове. Косачката може да бъде ротационна, дискова или барабанна, в зависимост от типа на ножовете и характера на терените, в които тя работи. 

ДОПЪЛНЕНИЕ

Във времето на дигитализацията на земеделието новите усъвършенствани машини за подмладяване на пасища са оборудвани със сензори и GPS системи, които позволяват автоматизирано управление на работата. В тях се залагат технологии, които играят важна роля в оптимизирането на земеделските практики и поддържането на здрави и продуктивни пасища. Така че ползите от подмладяването на пасищата са повече от очевидни:

  • усъвършенства се устойчивото управление на почвата и водите
  • лесно се отстраняват обичайните почвени уплътнения
  • повишава се добивът на сухото вещество във фуража от 2 до 10 пъти в сравнение с необновените пасища
  • подобрява се качеството на фуража и се увеличава съдържанието на протеин, енергия и минерали
  • гарантирано се намалява ерозията на почвата и се подобрява водният баланс
  • повишава се биоразнообразието и се подпомага опазването на дивата природа
  • намаляват се емисиите на парникови газове и нараства поглъщането на въглерод.

Разбира се, всички тези ефекти се получават с употребата на иновативна техника. С нея семената се изсяват на определено разстояние и дълбочина. Култиваторите, аераторите, сеялките, разпръсквачите могат да бъдат прикачни или самоходни, механични, пневматични или електрически машини. Но изборът зависи от нуждите и възможностите за инвестиции на фермера.

Grass-Combi прочиства пожълтели растения и плевели от ливадата
Grass-Combi прочиства пожълтели растения и плевели от ливадата
Ротационната брана Kuhn HR 6040 R прецизно разбива и подравнява буци и грудки
Ротационната брана Kuhn HR 6040 R прецизно разбива и подравнява буци и грудки
HR 6040 R браната в действие
HR 6040 R браната в действие
Сеялката Agrowdrill може да сее всякакви видове многогодишни треви
Сеялката Agrowdrill може да сее всякакви видове многогодишни треви
Agri Twin DZ 229.07.5 е сеялка с GPS управление
Agri Twin DZ 229.07.5 е сеялка с GPS управление
Kubota VS 600 използва система за разпръскване SuperFlow
Kubota VS 600 използва система за разпръскване SuperFlow
VS 600 стартира разпръскването на тора
VS 600 стартира разпръскването на тора