Вносът на зърнени култури от Украйна и Република Молдова ще бъде разрешен само на румънски фермери и преработватели и ще бъде възможен само въз основа на лиценз. Това съобщи министърът на земеделието и развитието на селските райони Флорин Барбу. “Както обещахме, ние защитаваме румънското производство и работата на румънските фермери. Нормативният акт е готов и ще бъде одобрен от правителството на Румъния“, написа Барбу на страницата си във Фейсбук.

Механизмът за разрешаване на румънски икономически оператори за внос на пшеница, царевица, слънчогледово семе и рапица от Украйна и Република Молдова беше публикуван във вторник на уебсайта на Министерството на земеделието и развитието на селските райони.

Проектът на нормативен акт предвижда само румънски икономически оператори, които извършват дейности в следните икономически сектори, да могат да оперират по внос на селскостопански продукти от Украйна или Република Молдова: производство на масла и мазнини, производство на мелничарски продукти, производство на препарати за хранене на селскостопански животни и животновъдство.

Разрешителната процедура изисква икономическият оператор със седалище и работни места на територията на Румъния, който възнамерява да внася селскостопански продукти с произход от Украйна или Република Молдова, да подаде заявление до Министерството на земеделието и развитието на селските райони за издаване на разрешение за внос въз основа на представяне на документ, от който е видна необходимостта от попълване на складовите наличности.

“Установяването на тези мерки за регулиране на вноса на селскостопански продукти от Украйна или Република Молдова е необходимо предвид факта, че агресивната война в Украйна е оказала голямо въздействие върху морските транспортни операции в украинските пристанища на Черно море, където се осъществява приблизително 90% от износа на зърно и маслодайни семена от Украйна. Контекст, в който Румъния улеснява вноса и транзита към ЕС на 65% от селскостопанските продукти с украински произход”, се казва в проектодокумента.

В него пише още, че значителното увеличение на цените на суровините е довело до ситуацията, при която около 45% от румънските фермери не са в състояние да изплатят задълженията си за суровини и вноски, дължими през септември и октомври 2023 г. поради много ниски цени на земеделските продукти (пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед и царевица), които не покриват много високите производствени разходи.

През септември Европейската комисия сложи край на забраната, въведена от пет държави членки на ЕС от Източна Европа, включително Румъния, върху вноса на украинско зърно, в замяна на ангажименти от Киев, че ще предприеме мерки за контрол на притока на зърно към страни съседки. Въпреки това Полша, Словакия и Унгария обявиха, че ще запазят собствените си ограничения върху вноса на украинско зърно, въпреки решението на Комисията, отбелязва Аджерпрес, цитирана от БТА.