Работи се върху създаването на система за подпомагане на фермерите при кризисни ситуации

 

Прилагането на Общата селскостопанска политика до 2027 г. едва започна, а Европейската комисия сега напредва и в работата върху адаптацията на целите към новите условия до 2031 г. Еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони Януш Войчеховски коментира темата пред полския сайт topagrar.pl.

„В целия Европейски съюз тече дискусия по тази тема. Имаме проблем с инфлацията и нейното отражение върху Общата селскостопанска политика. Повдигнах този въпрос в Европейския парламент и в Съвета на Европейския съюз по време на срещата на министрите на земеделието. Бюджетът, определен през 2020 г., преди пандемията, днес не е достатъчен - особено в условията на война. По моя инициатива този бюджет вече е увеличен с 22 млрд. евро, но е необходимо още по-голямо увеличение“, коментира еврокомисар Войчеховски и допълни: „Това е най-голямото ни предизвикателство днес, да увеличим бюджета на Общата селскостопанска политика. Не знам дали ще го постигнем при сегашните условия за периода 2021-2027 г., но ние започваме дебат по темата и се готвим много интензивно. Тази есен ще представя документ по този въпрос, представен преди това на Европейската комисия. Работя интензивно по прилагането на система за подпомагане на фермерите при кризисни ситуации на ниво ЕС.“

Общи цели, различни стратегии

В идните няколко месеца Европейската комисия ще представи своите първи насоки за ОСП след 2027 г. Според Януш Войчеховски новата ОСП трябва да бъде основана на четири основни принципи: сигурност, стабилност, устойчивост и солидарност. По негово мнение, земеделието на ЕС не бива да се развива в посока към повече интензивност. Еврокомисарят по земеделие коментира реформата на ОСП, която започна да действа през 2023 г.: „Ролята на държавите-членки нарасна, което означава, че всяка страна прилага тази селскостопанска политика по начин, който смята за най-добър за себе си. Целите на ЕС са общи, но стратегията за постигане на тези цели зависи от отделните страни“.

В своя профил в една от социалните мрежи Войчеховски призова потребителите да дадат своите предложения за промени в ОСП. Въпреки че публикацията е на полски език, мнения може да се дадат и на английски език. В коментарите под публикацията предимно полски фермери подчертават, че е необходимо да се осигури финансиране и за по-големите ферми, защото често те също са семеен бизнес. Освен това е необходимо да се увеличи подкрепата за младите фермери, за да искат да останат и да инвестират на село. Един потребител подчертава, че ОСП трябва да бъде оформена като политика от земеделските организации и фермерите, а не от политиците. Фермерите очакват също така средства за цифровизация на селското стопанство и подкрепа за създаването на инсталации за биогаз. Важна за стопаните е темата за защитата на вътрешния пазар срещу стоки, които не отговарят на европейските изисквания, както и безопасността на полските продукти в търговските мрежи, така че да няма злоупотреби с договори и заблуда на потребителите по отношение на страната на произход.

Планът на Полша

Националният стратегически план на Полша беше сред първите приети в ЕС. В рамките на пет години страната ще получи 25 млрд. евро. Фокусът в плана е поставен върху хуманното отношение към животните и развитието на земеделие с ниско производство на вредни емисии за околната среда. Общо 4 млрд. евро от бюджета на Полша са предвидени за животновъдните ферми, 2 млрд. евро от които са за хуманно отношение към животните.

Януш Войчеховски посочи, че тревожната тенденция на изчезване на животновъдните стопанства е характерна за много страни от ЕС. „Надявам се, че Полша ще успее да преодолее този проблем. Въпреки това нашата цел и целта на Европейската комисия е да подкрепяме смесените стопанства – животновъдни и растениевъдни. Такива ферми са много по-устойчиви на кризи“, отбеляза полският еврокомисар, цитиран от topagrar.pl.

Полша е лидер в Европа по хуманно отношение към животните, по думите на Войчеховски. Той допълни, че страната инвестира най-големи средства за това спрямо останалите цели в селското стопанство. „Месото е полската стока с най-доброто качество в ЕС. Имаме най-доброто месо, защото го получаваме от животни, отглеждани при най-добри условия. Това е наше голямо предимство в производството, а също и по отношение на маркетинга“, каза още той.