Със заповед на министъра на земеделието, считано от 13.03.2023 година, дезинфекцията, извършвана на граничните пунктове между България и Турция (Капитан Андреево, Лесово и Малко Търново) са преустановени. Това съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните. Само ден по-рано - на 12 март изтече договора на частната фирма, която досега извършваше дезинфекцията на "Капитан Андреево". Той не беше продължен.

В случай на влошаване на епизоотичната обстановка в Турция българската държава е в готовност да поднови дезинфекцията, гарантират от БАБХ.

Заповедта за спиране на дезинфекцията е издадена по предложение на изпълнителния директор на БАБХ на база получено становище от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ), което оценява епизоотичната обстановка в Турция като „значително подобрена“. Заключението води до оценка, че опасността от пренос на екзотични и особено опасни болести от Турция в България и ЕС е значително намалена.

Дейността по чл. 190, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) представлява профилактична дезинфекция и дезинсекция на влизащите в страната превозни средства през граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) на Република България при обявена епизоотична обстановка, с оглед недопускане възникването и разпространението през ГКПП с Република Турция на епизоотични заболявания по животните на територията на страната и в ЕС.

Към днешна дата, за разлика от предходни периоди (2013 - 2018 г.), ситуацията в европейската част на Турция и особено в Одринския виалет е придобила благоприятен характер, поради което наличието или липсата на дезинфекция на влизащите в страната превозни средства не влияе на проникването на причинителите на екзотични и особено опасни болести по животните в Република България.