Прогнозираните минимални температури ще са критични за цветовете на най-напредналите в развитието си овошки

СЕДМИЧНА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

Драгомир Атанасов,

агрометеоролог при НИМХ

През първото десетдневие на март само на места в Южна България – Пловдив, Пазарджик, Сандански, Кърджали и Хасково паднаха валежи със стопанско значение - между 20-30 л/кв.м, които доведоха до подобрение на почвените влагозапаси при есенните посеви.

В началото на седмицата се очаква понижение на температурите, но стойностите им ще останат около и над биологичния минимум необходим за вегетацията на зимните житни култури. През останалите дни до края на периода се прогнозират наднормени средноденонощни температури, които ще поддържат активни вегетационните процеси при земеделските култури.

При пшеницата и ечемика ще преобладава братене, а на отделни места ще се наблюдава фаза трети лист. При овощните видове ще протичат фазите набъбване и разпукване на пъпките, а на места в южните и източните райони при костилковите ще се наблюдават цветен бутон и цъфтеж (агростанция Силистра – праскова).

При лозата ще се наблюдава сокодвижение. Прогнозираните минимални температури в началото на периода, на места до минус 5 оС, ще са критични за цветовете на най-напредналите в развитието си овошки.

Очакваните валежи на места в средата на седмицата временно ще отложат предцъфтежните пръскания при трайните насаждения. По-подходящи условия за сезонните агротехнически дейности ще има в началото и в края на седмицата, когато не се очакват валежи – за предсеитбени почвообработки, резитби в овощните и лозовите масиви, растителнозащитни третирания на есенните посеви.