Високата влажност ще затрудни почвообработките и сезонните дейности

МЕСЕЧНА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

Дукена Жолева,

агрометеоролог при НИМХ

Климатичните аномалии през втората половина на февруари, с необичайно високи за сезона максимални температури, надвишили на много места в полските райони 21-22°С (Кнежа - 24°С, Ловеч - 23°С, Плевен - 23°С, Пловдив - 23°С, Чирпан - 23°С), доведоха до активизиране на вегетационните процеси при есенните посеви и до преждевременно развитие на овошките.

В началото на март се очаква съществено понижение на температурите и промяна в агрометеорологичните условия. В Западна България и високите полета, където не се изключват превалявания и от сняг, стойностите на средноденонощните температури ще бъдат в граници, които ще ограничават и задържат развитието на земеделските култури. В централните и източните райони се очакват температури над климатичните норми и над биологичния минимум, необходим за вегетацията на зимните житни култури.

През повечето дни от второто десетдневие в полските райони на страната се прогнозират температури близки до обичайните за периода и условия за забавена вегетация при зимните житни култури.

Повишение на температурите и активизиране на вегетационните процеси при есенните посеви и трайните насаждения се очаква в началото на третото десетдневие. В края на март при пшеницата и ечемика ще преобладава фаза братене.

При овощните култури ще се наблюдават различни фази - от набъбване и разпукване на плодните пъпки до цветен бутон, цъфтеж и формиране на завръз при раноцъфтящите костилкови видове (бадем, кайсия, праскова).

През март се прогнозират минимални температури от порядъка на минус 5-10°С - стойности критични за цветовете и младите завръзи на овошките.

Очакваните валежи, около и над нормата, ще увеличават почвените влагозапаси в 100-см слой. Вследствие поднормените валежи през февруари нивото на влагозапасите в 50- и 100-см почвен слой при зимните житни култури в крайните южни и югоизточни райони беше необичайно ниско за сезона - на места под 55% от ППВ (агростанциите Сливен, Чирпан).

Прогнозираното динамично време, с чести превалявания, ще възпрепятства сезонните агротехнически дейности. По-подходящи условия за предцъфтежни растителнозащитни пръскания при овошките ще има в края на първото десетдневие. През месеца повишеното съдържание на влага в горните почвени слоеве ще ограничава предсеитбените обработки на площите, предвидени за засяване с ранни и средноранни пролетни култури. Поради тази причина има вероятност за пропускане на оптималните срокове при сеитбата на слънчоглед в южните райони. В средата на март започва агротехническият срок (15-20.03) за сеитбата на слънчоглед в Южна България, а в средата на третото десетдневие (25.03–5.04) – в Дунавската равнина.