Задължително да се въведат общи и специални мерки за откриване на разгонените крави особено в случаите, когато те не се отглеждат при пасищен режим

Доц. д-р Пламен Георгиев,

Тракийски университет

Понякога в стремежа да помогнем, ние пречим на естествените процеси, протичащи в организма на животните. Например невъзможността да бъде заплодена една крава, често е някаква защитна реакция срещу определени неблагоприятни фактори – недоимък, болест или дори само дискомфорт в организма. Прекаленото форсиране и стимулиране на процесите, свързани с размножаването при такива животни, може да доведе до свръхефект, който в крайна сметка е нежелан и вреден.

С пълна сила това важи и за тихия еструс.

Нормално разгонването протича със специфични външно добре изявени признаци: обща нервна възбуда, полово влечение и наличие на естрални изтечения от половия орган. При тихия еструс те или липсват, или са много слабо проявени. Въпреки това обаче в яйчниците се развиват фоликули, отделя се зряла и годна за оплождане яйцеклетка. Поради липса на външни сигнали, по които да се разбере, че кравите са разгонени, животните не се осеменяват и остават продължително време ялови. В някои ферми проблемът е широко разпространен и е свързан със значителни икономически последствия.

Кои са причините за тихия еструс при кравите ?

Непосредствена причина за това е намаленото количество на естрогените в организма и неадекватната реактивност на нервната система. Те от своя страна могат да бъдат обусловени от редица фактори. На първо място това е

  • неподходящият режим на отглеждане;
  • липса на движение, слънце, въздух и зелена трева.

Тихият еструс се среща предимно при високопродуктивните крави. При тях се предполага, че съществува т. нар. лактационна доминанта в организма. При по-примитивните породи е характерен за есенно-зимния период.

Другият фактор е непълноценното хранене, липса или недостиг на въглехидрати, белтъци, витамини, сол, макро- и микроелементи. Някои специалисти считат, че непълната проява на еструса се предава като унаследяем признак, характерен за чистопородното развъждане.

Но важна роля имат и:

  • стресът;
  • горещините;
  • копитните заболявания;
  • травмите.

Продължителното отделяне на кравите от мъжките разплодници също може да допринесе за непълна изява на еструса и угасване на половите функции.

Кои са признаците на тихия еструс?

От самото му наименование е ясно, че те се изразяват преди всичко в отслабване до пълно изчезване на някои външни изяви, които са характерни за еструса. Обикновено продължителността му е значително намалена. Секретът е в минимално количество, не достига до скакателната става, а също така е по-гъст от нормалното. Понякога липсва напълно. Животните са апатични, не проявяват обичайната нервна и полова активност. Особено при вързано отглеждане, нищо не подсказва, че кравите се разгонват периодично.

Става ясно, че в случая се касае за някакво минимално отклонение на функциите, протичащи в организма. В повечето случаи е необходимо малко, за да бъдат вкарани всички процеси отново “в релси”. Трябва да се извършва строг контрол на поведенческите реакции при животните. Задължително да се въведат общи и специални мероприятия за откриване на разгонените крави, особено в случаите, когато те не се отглеждат при пасищен режим. Да се гарантира трикратното на ден траещо половин час наблюдение, да се използват цветни маркери, както и някои електронни уреди за детекция на еструса. Във фермата трябва да се използва прогестероновият тест. Желателно е да се извършат съответните корекции в режима на хранене и отглеждане.

В някои случаи контактът с мъжки разплодници оказва изключително благотворно влияние. При по-заплетените и неясни случаи е целесъобразно извършване на ултразвуков контрол на яйчниците, при който най-точно ще бъдат разкрити протичащите процеси. Своевременно да се лекуват болестите на крайниците, в това число и копитните проблеми. Като профилактично средство в това отношение високо ефективно е гуменото покритие на пода. Когато двигателната система при кравите е „в изправност”, те най-добре и пълноценно демонстрират промените в поведението си. Често в практиката

за лекуване на тихия еструс

се използват хормонални средства

От една страна, те са ефективни едва след като са направени съответните корекции в режима на отглеждане, хранене и мониторинг на стадото. Приложени самостоятелно може да се окажат ефективни при едно животно, но когато проблемът е стаден, единствено хормоните не могат да решат съществуващите проблеми. От друга страна, свръхвисоките дози, приложени необмислено прибързано, когато на кравата “не достига” съвсем малко, може да имат доста нежелани последствия.

Едно от тях е едновременното овулиране

и впоследствие оплождане на повече от една яйцеклетка, водещо до износване и раждане на близнаци, тризнаци, четиризнаци и т. н. Описани са случаи, когато от една крава са били разродени 6 телета! По принцип близненето при кравите е неизгодно и е свързано с икономически загуби. Например при проведени опити в Иран (Техеран) с 1350 крави, за пръв път са документирани последствията с икономическа и биологична насоченост след близнене при кравите (резултатите са посочени в таблицата).

За условията в Иран загубите, произтичащи от близнене, се изчисляват на 120 долара за лактация! Излишно е да се споменава, че при раждане на повече от три приплода, новородените са слаби, изглеждат като недоносени, обикновено са нежизнеспособни и умират бързо, след появата си на бял свят. От друга страна, майките се изтощават неимоверно много, което оказва своето неблагоприятно въздействие в бъдеще – повишена заболеваемост, трудно заплождане и често преждевременно бракуване.

Освен при лекуване на гинекологични заболявания (като яйчникова хипофункция), приложението на хормонални препарати е широко разпространено при интензификацията на размножителния процес:

  • синхронизиране на еструса;
  • скъсяване на междуотелния период и др.

За да бъдат избегнати нежеланите ефекти, употребата на този вид лекарствени средства никога не трябва да става „на сляпо” от некомпетентни лица. Необходим е предварителен преглед от ветеринарен лекар, който най-точно ще определи дозировката и вида на препарата! Така че посочените последствия от неправилното приложение на хормони, трябва да се има предвид при някои ветеринарни манипулации и интервенции.

Разбира се, една крава може да роди близнаци или тризнаци, без някакво външно вмешателство. Но тези случи са естествени. Те се причисляват към неизбежната случайност или закономерност, които в края на краищата са биологически детерминирани и въпреки негативния си икономически ефект не могат да бъдат отхвърлени еднозначно.

Една крава може да роди близнаци или тризнаци, без някакво външно вмешателство
Една крава може да роди близнаци или тризнаци, без някакво външно вмешателство
МОЖНО ЛИ Е КРАВАТА ДА РОДИ НЯКОЛКО ТЕЛЕТА
МОЖНО ЛИ Е КРАВАТА ДА РОДИ НЯКОЛКО ТЕЛЕТА