Не забравяйте правилото: като подреждате кошерите на терена, обърнете входовете им на изток, за да могат пчелите да излитат сутрин рано на паша!

Кошерите трябва да се разполагат спрямо ориентири, като пчелинът да бъде с фронт към пашата, за да няма налитане на пчели от едни семейства в други. Защото много често пчелари без опит допускат грешка, и пашата е в посока само към единия или другия край на пчелина. Имайте предвид, че при липса на паша от налитането може да загинат и майките на семействата, в които са налетели пчелите.

След настаняването на пчелните кошери отворете входовете напълно. Ако сте пристигнали сутрин рано, поставете на входовете на кошерите клонки, треви, сено или наклонени дъсчици, за да може пчелите по-лесно да се преориентират на новото място, докато привикнат.

Ако сте пристигнали през нощта, няма нужда от такива ориентири, защото пчелите излизат на сутринта и нямат проблем с ориентацията.

След окончателното разполагане на пчелина гнездата на пчелните семейства се подреждат и покриват. Препоръчително е това да се направи привечер.