Министър Иванов: С близо 902 млн. лв. ще бъде подкрепен сектор „Земеделие“ през 2022 г.

Най-късно до юни 143-те милиона лева по COVID помощта ще бъдат преведи на стопаните. Това стана ясно от брифинг в Министерството на земеделието този следобед, след 3 консултативни съвета с браншовици. Близо 80 млн. лева от тях са в сектор животновъдство, а останалите в сектор растениевъдство.

Министър Иван Иванов изреди и всички средства, които ще бъдат отпуснати в сектора по държавните помощи и директни плащания (общо 902 млн. лева, като предстои съгласуване с Министерския съвет, Министерството на финансите и ЕК):

- 4,6 млн. лева за инвестиционни помощи в сектор животновъдство

- 28 млн. лева за управление на риска и кризите, насочени към противодействие и компенсирани на щети от природни бедствия и болести по животните

- 7,5 млн. лева помощ за поддържане на високо ниво развъдна дейност

- помощ за повишаване на качеството на храните от животински произход чрез отделяне на особено внимание на хуманно отношение на животните: като 44 млн. лева за свиневъдство и 35 млн. лева за птицевъдство

- 700 хил. лева помощ за участия в изложения

- 26 млн. лева де минимис за едри и дребни преживни животни , риби и кланици

- 79 млн. лева извънредна помощ за осигуряване на ликвидност на земеделски стопани животновъди в условията на пандемията Covid-19 (малко по-късно след брифинга Симеон Караколев, НОКА, съобщи във фейсбук, че по помощта за овцевъди и козевъди е 38 на глава на животно под селекционен контрол и 21 лева без селекционен контрол)

Общата стойност на помощите за сектор „Животновъдство“ предоставяни от Държавен фонд „Земеделие“ е 224,8 млн. лв. Агроминистърът посочи още, че през 2022г. земеделските стопани, отглеждащи животни, получиха остатъка от плащанията за Кампания 2021 за обвързаното с производството подпомагане и преходната национална помощ в размер над 22 млн. лв.

Сектор растениевъдство:

- 10 млн. лева за инвестиции в материални активи за производство на растениевъдна продукция

- 16,5 млн. лева за управление на риска и кризите, насочени към противодействие и компенсиране на щети при природни бедствия или неблагоприятни метеорологични условия, както и при болести по растенията

- 1,3 млн. лв. ще бъдат насочени към гарантиране използването на качествен посевен материал в растениевъдството и оптимизиране процеса по производство накачествени селскостопански продукти

- помощите по de minimis са 9,3 млн. лв.

- 300 хил. лв. се отпускат за участия в изложения

- 64,5 млн. лв. за осигуряване на ликвидност на земеделски стопани в условията на пандемията от COVID-19, съгласно извънредното временно законодателство*

Близо 102 млн. лв. е общо подпомагането за сектор „Растениевъдство“, предоставяно от ДФЗ.

Оценяваме тежкото състояние на секторите животновъдство и растениевъдство, не само заради последствията на епидемията, но и в резултат от войната в Украйна, посочи Иванов. Полагаме максимални усилия да бъдем рамо до рамо с тях и това, което е по силите ни и което се разрешава от ЕС да бъде по най-бързия начин в удовлетворяващ размер предоставено.

Иванов съобщи още, че в петък сме получили официална нотификация за COVID помощта, а утре ще е заседанието на Управителния съвет на ДФЗ и след това ще започне кандидатстването. „Нашата цел е да стартира бързото изплащане на тези средства, защото земеделците се нуждаят от тази помощ“, подчерта д-р Иванов.

Аграрният министър информира, че Министерството на земеделието е подкрепило предложението на ЕК за извънредна подкрепа за приспособяване на производителите в селскостопанския сектор в условията на криза в размер на 500 млн. евро за всички държави-членки.

„От тях България ще получи 10,6 млн. евро с възможност за допълнителни 200% над тази сума осигурени от националния бюджет“, уточни той.

В изрична декларация България заедно с още 12 държави членки е поискала от ЕК спешно да предложи нова временна мярка за подкрепа със средства от ЕЗФРСР (първи стълб) в отговор на настоящата криза. Мярката би могла да следва логиката и механизма на извънредната мярка за развитие на селските райони COVID-19, приета през юни 2020 г.

*В сектора отпуснатите средства за отделните групи култури на декар са:

- Плодове от основната група – 110 лв./дка;

- Плодове – сливи и десертно грозде – 87 лв./дка;

- Домати, краставици, корнишони и патладжан – 72 лв./дка;

- Пипер – 140 лв./дка;

- Моркови, зеле, дини и пъпеши – 78 лв./дка;

- Картофи, лук и чесън – 100 лв./дка;

- Маслодайната роза - 125 лв./дка.

И още от сектор Животновъдство, научихме от бранша:

Млечни крави под селекционен контрол – 184 лв.

Крави млечни планински – 120 лв.

Крави млечни други – 138 лв.

Крави месодайни под селекционен контрол – 198 лв.

Крави месодайни други – 91 лв.
Биволи – 189 лв.