Температурите, около и над нормите, ще поддържат в покой зимните житни култури и трайните насаждения

СЕДМИЧНА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

Дукена Жолева,

агрометеоролог при НИМХ

След необичайно високите температури в началото на месеца, настъпилото рязко застудяване в началото на второто десетдневие на януари, възпрепятства нежелателното възобновяване на вегетационните процеси при есенните посеви в част от южните райони на страната (агростанция Сандански). На отделни места в Източна и Южна България са регистрирани отрицателни температури от порядъка на минус 9-11°С (Добрич, Хасково, Чирпан, Стара Загора, Елхово). Тези стойности са над критичните за зимуващите във фазите трети лист и братене зимни житни култури, но в условия без снежна покривка и при по-продължително задържане са опасни за къснозасетите посеви, които прекратиха вегетацията си във фаза поникване и начално листообразуване.

През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от динамично време, с редуващи се средноденонощни температури около и над климатичните норми, но в граници, които ще поддържат в покой зимните житни култури и трайните насаждения. До края на второто и началото на третото десетдневие на януари критични минимални температури за зимуващите земеделски култури не се прогнозират.

През периода условията ще бъдат подходящи за зимни резитби при овощните култури. Края на второто десетдневие на януари е препоръчителен срок за сеитбата на зеленчукови семена за отглеждане на разсад, предназначен за ранно полско производство на домати. Сеитбата трябва да се проведе в срок, който е съобразен с продължителността на разсадния период и с климатичните особености на района. Продължителността на разсадния период за доматите е около 80 дни.