Повишените производствени разходи ще поддържат цените високи

Храната е от първостепенно значение и отговорност на правителствата е да гарантират, че хората в техните страни имат достъп до нея. Гладът в една държава може бързо да се превърне в крах на правителството.Земеделието храни света, пише експертът Анди Хехт в статията си на Investing.com

Земеделските производители се сблъскаха с повишени разходи през 2021 г., поради нарастващия инфлационен натиск. В резултат на ръста на цената на енергоносителите, торовете, оборудването и други фактори, се повишиха и цените на маслодайните и зърнените култури.

Повлияни и от метеорологичните условия и прекъсванията на веригата за доставки, цените достигнаха многогодишни максимуми. Производствените разходи остават на изключително високи нива. Тенденцията на пазарите на соя, царевица и пшеница в края на 2021 г.и началото на 2022 все още е възходяща.

Всяка година оформя по различен начин пазарите на селскостопански стоки. Основният фактор, определящ пътя на най-малкото съпротивление за цените, неизменно са метеорологичните условия в ключовите райони на селскостопанското производство. В същото време демографските тенденции предполагат нарастване на търсенето.

Световното население нараства с около 20 млн на всяко тримесечие. Следователно търсенето на храна е по-високо през 2021 г., отколкото през 2020 г., и ще се увеличи отново през 2022 г. В началото на века населението на света е около 6 млрд души. В края на 2021 г. тази цифра надхвърли 7,866 млрд, което е увеличение от над 31% за двадесет и една години. Производителите трябва да увеличат обемите, отговорят напотребностите на населението.

Така че поредицата от по-големи спадове и по-високи върхове на пазарите на маслодайни семена и зърнени култури, според Хехт ще продължат и през 2022 г.

Цените на соята, царевицата и пшеницата достигнаха многогодишни върхове през 2021 г

Царевичните фючърси

на CBOT завършиха 2020 г. на 4,8575 долара, след което се покачиха до най-високите 7,75 долара през май и се търгуваха при 6,09 долара към 29 декември, което е с 25,4% повече от началото на 2021 г.

Цените на енергията и енергийните политики са плюс за царевицата

Борбата срещу изменението на климата оказва влияние върху производството и потреблението на изкопаеми горива, повишавайки привлекателността на алтернативните и възобновяемите горива. Царевицата е основната съставка на етанола, произведен в Съединените щати.

Цената на етанола се е повишила до най-високото ниво през 2021 г., достигайки $3,45 за галон през ноември. Към 29 декември януарските суапове се търгуваха на 2,3000 долара, което е с 53,3% повече от нивото от края на 2020 г. от 1,50 долара. По-високите цени на етанола, както и възходящата тенденция при петрола и други изкопаеми горива, сочат продължаващото силно търсене на царевица през следващата година, убеден е експертът

Пшеничните фючърси

за мека зимна пшеница на CBOT завършиха 2020 г. на 6,4175 долара, след което достигнаха връх при 8,6325 долара през ноември и се търгуваха при 7,92 долара към 29 декември 2021 г, което е ръст от 23,4% за годината.

Така тези пазари показаха положителна динамика в края на 2021 г., след израстване до многогодишни върхове.

Геополитиката е плюс за пшеницата

Съединените щати са водещият в света производител и износител на царевица и соя. Пшеницата е основната съставка в хляба. През последните години Русия стана лидер по обем на износа на тази ключова зърнена култура, като увеличи производството си.

Пшеницата е стока със стратегическо значение, тъй като е основна в страните по света. Недостигът на пшеница и покачването на цените в миналото често водят до политически сътресения.

Най-големите производители на пшеница са Русия и Украйна, а пристанищата на Черно море играят ключова роля в световния износ. Напрежението между Русия и Украйна и заплахата от външна намеса в потенциален конфликт вероятно ще засилят страховете от недостиг на пшеница през 2022 г.

През 2021 г. цените на пшеницата вече успяха да се покачат до най-високото си ниво от 2012 г. В края на декември пшеницата се колебаеше от около цената от 8 долара за бушел. Срочният пазар на пшеница може да се превърне в геополитически проблем през 2022 г., което ще доведе до по-високи цени поради опасения за предлагането, предупреждава експертът.

Маслодайните и зърнените култури ще имат множество подкрепящи фактори през 2022 г

Тъй като фермерите започват нов сезон през следващите месеци, основният фактор, определящ пътя на най-малкото съпротивление за соята, царевицата и пшеницата, ще бъдат метеорологичните условия в ключовите райони на отглеждане. Въпреки това, зърнените пазари навлизат в 2022 г. с възходящ импулс.

Инфлационният натиск повишава рентата за земя, разходите за труд, торове, енергия, оборудване и други производствени разходи, което ще принуди фермерите да повишат цените си, за да компенсират увеличените производствени разходи. Междувременно населението на света продължава да расте със скорост от около 20 милиона на тримесечие.

Земеделските производители ще трябва да хранят около 80 милиона души повече през 2022 г., отколкото през 2021 г., което означава натиск за повишаване на търсенето.