Ниските температури и липсата на сняг могат да застрашат посевите

МЕСЕЧНА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

Дукена Жолева,

агрометеоролог при НИМХ

В началото на януари агрометеорологичните условия ще се определят от високи за сезона температури и средноденонощни стойности. В по-голямата част от полските райони на страната те ще бъдат близки до биологичния минимум, необходим за възобновяване на вегетационните процеси при зимните житни култури. В крайните южни и югоизточни райони ще се създават условия за слабо изразена вегетация при есенниците, но тя няма да доведе до промяна във фенологичното състояние на културите.

Посевите с пшеница и ечемик встъпиха в зимата в различни фази. Късно засетите, в края на есента, зимни житни култури са във фаза поникване (Бъзовец, Николаево, Казанлък, Кюстендил, Чирпан, Хасково, Сливен). При ноемврийските посеви преобладава фаза трети лист (Кнежа, Търговище, Пазарджик). Във фаза братене, подходящата за зимуване, са засетите в агротехнически срок есенници в Дунавската равнина, в южните и югоизточни райони на страната (Новачене, Павликени, Пловдив, Любимец, Ямбол, Провадия, Долни Чифлик, Карнобат).

В края на първата седмица от януари агрометеорологичните условия ще претърпят промяна. Очакваното застудяване ще предотврати нежелателната вегетация при зимните житни култури, която би довела до намаляване на тяхната студоустойчивост (разкаляването на посевите).

През второто и третото десетдневие условията ще се определят от температури, близки до климатичните норми и ще поддържат в покой есенните посеви. През месеца прогнозираните минимални температури, между минус 10-15 оС, в условия без снежна покривка и при по-продължително задържане, ще застрашават от измръзване къснозасетите посеви. Стойности под -10 оС са критични за зимните житни култури във фаза поникване, а под -13 оС - и за тези във фаза трети лист.

Очакваните валежи през януари, около нормата за месеца, ще увеличават почвените влагозапаси в еднометровия и двуметровия слой. В края на декември влагозапасите при пшеницата в еднометровия почвен слой в по-голямата част от полските райони бяха с нива над 90% от ППВ (пределна полска влагоемност).

През януари по-подходящи условия за зимни резитби при овощните култури ще има в края на второто и през повечето дни от третото десетдневие.