Плуговете са търсени инвентари на пазара за агротехника

В приложението на NoTill технологиите в последно време у нас се наблюдава известно задържане или дори отдръпване от страна на зърнопроизводителите. Едно от обясненията, според експертите, е фактът, че в Западна Европа не се осъществи очакваното разширение на този вид обработки. Обратното, стесни се тяхната зона на действие и конвенционалното земеделие остана водещо. Това оказва въздействие до известна степен и върху земеделците у нас, опитали се да станат нотилъри. Според анализа на данните от нашата мини блицанкета, за която вече съобщихме, някои зърнопроизводители са се върнали към традиционните агротехнически мероприятия, тъй като не са успели да постигнат търсените резултати в добивите и качеството им. Също от анкетата става ясно, че намалява търсенето на съответната техника и в последните месеци фермерите, които обновяват своите машинни паркове, търсят и купуват повече плугове, брани и култиватори за обичайни почвообработки.

През ноември на доста места, където позволява метеообстановката и състоянието на почвата, се довършва есенната дълбока оран. Другаде земеделците вече мислят за предстящите пролетни работи. Затова дилъри и търговци в отговорите си на нашите въпроси сочат, че при наличието на ресурсови възможности, с каквито сега стопаните разполагат, те купуват освен плугове и средни трактори, които също са сред търсените машини. Мнозина фермери са убедени в предимствата на

предсеитбените дълбоки или средни

почвообработки и предпочитат оранта. Работливи, издръжливи на натоварвания плуговете осигуряват икономична и качествена работа и при тежки терени.

Разбира се, за оптималното изораване на нивите са нужни подходящи машини. Тук много важен е проблемът стопанинът да преценява и техните, и собствените си възможности, за да избере най-точния плуг за почвата, която ще оре. Не по-малко значение придобива и гъвкавото му реагиране, така че да улучи най-подходящия момент за оран, като използва пълноценно времевите прозорци.

По предназначение плуговете са за дълбока (от 30 до 40+ см) или за предсеитбена оран (от 15 до 25 см). Основните видове са: навесни обръщателни, усилени обръщателни, прикачни, риголващи (за засаждане на овощни градини и лозя), дискови (за работа в гори). Плужните тела обикновено са с цяла винтова, цилиндрична или пластинчата (лентова) отметателна дъска. Броят на работните им корпуси е от 2 до 12 и той се определя от типа плуг и размера на рамата - навесните обръщателни са с до 6+1 плужни тела, при полунавесните техният брой нараства до 8+1, а при прикачните може да достигне до 12 и повече (за големи, в хектари) орни площи. От това зависи и изискуемата мощност за тракторната тяга - от 100 до 500+ к.с.

Съвременните почвообработващи машини с вложените в тях нови идеи и конструктивни подобрения повишават значително производителността, икономичността и работната си скорост. Това се отнася с особена сила за усъвършенстваните навесни плугове от най-ново поколение

характерни с бързо и лесно навесване

Поради това към тях ще съсредоточим вниманието си, за да отговорим на въпроса на читателите: кой е полезният избор? Земеделците вече се отърсиха от временните увлечения за много декари и се ориентираха към оптималното количество обработваема земя - обичайно до 50 000 дка. Индивидуалната оценка на всеки един фермер за този оптимум води до:

- точното формиране на орното поле

- опазване на околната среда

- по-ефективна борба с плевелите

- по-ниски разходи на гориво и икономия на време.

Новите дизайни успешно сихронизират работоспособността на трактора с тази на плуга в съответствие с почвените условия. Постига се перфектна линия на дърпане по всяко време и при минимално износване на работните органи, въпреки увеличения капацитет за оран. Конструкторите са предвидили възможност за работа и край живи плетове, огради, дървета и канавки, както и при утежнени полски условия.

Към тези аргументи се прибавя и информацията, идваща от такива международни присъствени изложения като БАТА Агро и ЕIМА. Вече се произвеждат и предлагат на пазара различни

модели иновативни, интелигентни

плугове. Изборът е достатъчно богат. Той идва от едни от най-реномираните брандове, като Kverneland, Lemken, Poetinger, Rabe, KUHN, Maschio gaspardo, Galucho, Gregoire Besson, Ralomex, МАДАРА Агро и др.

Неотдавна, на живо, земеделските стопани от Северозападна България видяха един от най-разпространените и продавани в България плугове от серията Juwel с 3 до 7 плужни тела в зависимост от рамата. Това стана на голямата есенна демонстрация край Враца на агротехника и инвентари за почвообработка на старозагорската фирма Агроин. Представителят на Lemken за България Николай Колев обясни на многобройните демо участници възможностите на Juwel плуга: това е машина с ниски изисквания за мощност, но с висока производителност и качество на браздата. Според предпочитанията на клиента, каза той, могат да се монтират всички видове отметателни дъски - нарезни, цели, винтови, пластинчати и др. Обръщателните Juwel плугове се навесват на трактори с мощност от 120 до 220 к.с. за различните модификации. Машините от серията са преки наследници на доказалия се вече по българските полета плуг от серията EurOpal. Те са с префектна технология, издръжливи на износване, с хидравличен цилиндър с памет, който предпазва навесната система от претоварване и аварии. Окомплектовани са с пружинна „нон стоп“ защита и универсално транспортно опорно колело. Със системата Optiquick се регулира ширината на захвата и линията на тягата с цел по-нисък разход на гориво, отбеляза Колев.

Сред множеството предложения на пазара се откроява и навесният обръщателен Kverneland 3400 S с 5-7 плужни тела. Той работи прецизно и в изменящите се климатични условия на засушаване. Характерното за него е: надеждност, издръжливост, сигурна защита и ниски разходи за поддръжка. Предимства:

* ефективна система за хидравлично преместване на плуга в балансирано положение

* система за автоматичен контрол на оранта при тежки условия

* висока производителност и нисък разход на гориво

* автоматично регулиране на синхрона „теглеща линия- плужни дъски“

* чрез система Auto-line.

Всичко това води до качествена оран и съвпадение по всяко време между капацитета на трактора, машината и почвените условия. Спестява се до 30% време и до 18% гориво при увеличен капацитет на оран.

Серията 3400 S има четири модификации: S 85, S 100, S Variomat 85 и S Variomat 100 с до 7 плужни тела. Клирънсът е висок - 80 см, за да се предотврати запушване с остатъци, оборски тор, покривни култури или при по-дълбока оран. Работят на дълбочина от 15 до 35+ см и ширина на браздата от 30 до 50 см, които се регулират централно чрез безстепенна система Variomat (Vari-width) с хидравлични или механични настройки.

Както утвърждават експертите, навесните машини извършват прецизна обработка на почвата при висока скорост - до 15+ км/ч, агрегатират се с трактори с мощност от 150 до 400 к.с. Успешно пазят баланса на подпочвената влага, контролират плевелите. Те осигуряват добро обръщане на горния и долния слой почва и заравяне на растителните остатъци, без да се образуват големи буци и високи гребени. Такива са плуговете от гамата SERVO, със здрава и интелигентна конструкция, на световния бранд, австрийския концерн POTTINGER. Серията се състои от 6 варианта с подчертано висока производителност. Модификациите в гамата в диапазона от 6 до 9 плужни дъски работят с трактори с мощност от 200 до 430 к.с. Моделът SERVO 6.50 е със седем (6+1) лентови тела и е предназначен за средни и едри зърнопроизводители. Това го прави полезна част от техническото оборудване на машинния парк на всеки фермер.

Плуговете SERVO 6.50 са конструирани така, че се получава

оптимално разпределение на силата

и стабилността в зоната на най-голямо натоварване на рамата, осигуряваща нужното разстояние при навесването на реверсивното устройство. На практика това означава, че плугът, който оре на дълбочина 35 см, може да абсорбира пълноценно високите въртящи моменти на натоварване. Хидравличният цилиндър за завъртане на гредата (и на заден ход) има възвратен клапан, така че маркучите не са под натиск по време на работа. При моделите SERVO със системата PLUS регулиращият механизъм контролира прецизно работната ширина на браздата по време на самата оран. Те имат способността лесно и оптимално да се адаптират към всички видове почви и условия. Доказаният от практиката профил на навесните POTTINGER плугове гарантира техния дълъг експлоатационен живот.

Плугът 3400 S пестява 30% време и до 18% разход на гориво
Плугът 3400 S пестява 30% време и до 18% разход на гориво
Lemken Juwel, с 3 до 7 плужни тела, е един от най-разпространените у нас
Lemken Juwel, с 3 до 7 плужни тела, е един от най-разпространените у нас
Juwel плугът е машина с ниски изисквания за мощност
Juwel плугът е машина с ниски изисквания за мощност
Моделът SERVO 6.50 с 6+1 с цели плужни тела
Моделът SERVO 6.50 с 6+1 с цели плужни тела
Чрез системата PLUS SERVO 6.50 абсорбира пълноценно високите въртящи моменти на натоварване
Чрез системата PLUS SERVO 6.50 абсорбира пълноценно високите въртящи моменти на натоварване