Приключва оптималният срок за сеитба на пшеница и зимни житни култури

СЕДМИЧНА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

Драгомир Атанасов,

агрометеоролог при НИМХ

През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време. В края му на места в полските райони от страната отново се очакват валежи, които ще повишават влагозапасите в еднометровия почвен слой. Падналите до края на второто десетдневие на месеца значителни количества между 50 – 100 л/кв.м, а на места достигащи и до над 150 л/кв.м (Гоце Делчев – 114 л/кв.м, София – 119 л/кв.м, Стара Загора – 121 л/кв.м, Враца – 131 л/кв.м, Чирпан – 137 л/кв.м, Кърджали – 143 л/кв.м, Сандански – 147 л/кв.м, Пловдив – 151 л/кв.м, Пазарджик – 158 л/кв.м, Хасково – 173 л/кв.м) допринесоха за преодоляване на формиралото се в началото на есента почвено засушаване.

През повечето дни от периода началните етапи от вегетацията на засетите зимни житни култури ще протичат със забавени темпове, при температури около и под нормата. При засетите в началото на октомври площи с пшеница и ечемик ще се наблюдават поникване и начало на листообразуване. В самото начало на периода приключва оптималният срок за сеитбата на пшеницата в Южна България. Срокът за сеитба на зимните житни култури по Черноморието е през третото десетдневие на октомври.

Агрометеорологичните условия през периода временно ще ограничават предсеитбените почвообработки, торенето и сеитбата на зимни житни култури. До края на третото десетдневие трябва да се извърши обследване на засетите есенници за появата и плътността на някои вредители – обикновената полевка. Особено внимание трябва да се обърне на площите, на които се прилага монокултурно отглеждане. Прагът на икономическа вредност на вредителя е два броя активни колонии на декар. В началото на листопада за редуциране на заразата при засегнатите от струпясване трайни насаждения се препоръчва третиране с 5% разтвор на карбамид.