В днешната динамична индустрия биосигурността върви ръка за ръка с производствените знания, единодушни са анализаторите от EFSA

Жени Владинова

Ваксините за домашни птици се прилагат широко за предотвратяване и контрол на заразни болести. Използването им в птицевъдството е насочено към избягване или

свеждане до минимум на появата на клинични заболявания във фермата

като по този начин се увеличава производството, т.е. рентабилността.
Ваксините и програмите за ваксинация варират в широки граници по отношение на няколко фактора (напр. вид производство, вариант на заболяване, разходи и потенциални загуби) и обикновено се управляват от фермерите в птицевъдната промишленост.

Но през последното десетилетие секторът отчита огромни финансови загуби както от заболявания, които може да се избегнат, така и от големи епидемични болести по домашните птици като инфлуенца по птиците и нюкасълска болест. В този случай загубите са огромни както за търговския, така и за публичния сектор. Това налага ваксинацията да се прилага и в рамките на програмите за ликвидиране на болести по домашните птици на национално или регионално ниво под официалния надзор на ветеринарните служби.

Птицевъдният сектор понесе много щети в две последователни години. Ето и размерите на последната епидемия от птичи грип в Европа през 2020-2021 г. - с 3555 огнища и около 22 400 000 засегнати домашни птици в 28 европейски страни. Анализаторите отчитат, че този път птичата пандемия е една от най-големите и опустошителни досега епидемии, появявали се в Европа. Затова и сривът в сектора не закъсня –

много птицеферми в Европа фалираха

Затова за пореден път ветеринарните специалисти алармират – там, където може да се постави ваксина, за да се избегнат загуби, да се направи.

Защото може да се каже, че в днешната динамична индустрия биосигурността и ваксинацията вървят ръка за ръка с производствените знания, категорични са анализаторите от EFSA.

За всяка птицеферма от първостепенно значение е

родителският материал

да пристигне на мястото за снасяне, след като е бил правилно ваксиниран срещу всички необходими болести в съответствие с инструкциите за ваксината и нивата на титрите (антитела) съгласно предвидените разпоредби в ЕС. Естествено птиците трябва да бъдат с правилното тегло, с най-голямо ниво на еднородност и добра адаптация.

Протоколи за ваксинация

Те варират в зависимост от вида на птицата - бройлери или кокошки-носачки - и вида на ваксината. Точната програма, която трябва да се следва, трябва да бъде разработена въз основа на знания и производствен опит на фермера съвместно с ветеринарния лекар, наблюдаващ фермата.

Климатът влияе ли на програмата за ваксинация?

Отговорът е да, може да играе роля при определянето на най-добрия начин за постигане на добър резултат. Вземат се предвид и условията на оглеждане - типове жилища, плътност на групите птици, теглото, състояние по време на пиково топло или горещо време, както и нивата на влажност през целия цикъл. Трябва да се има предвид и дали жилището е контролирана среда или е от отворен тип.

Хранителни разтвори

Използваната програма при отглеждането на родителските стада трябва да осигури възможно най-добрите нива на титри (антитела). Това ще гарантира, че птичето потомство ще получи правилното количество антитела. Когато им е направена ваксината, това ще им осигури адекватен имунитет, за да могат да преодолеят всички предизвикателства, които могат да срещнат по време на жизнения си цикъл.
За подобряване на ефективността на ваксинацията - особено след забраната за използване на терапевтични антибиотици, е препоръчително използването на разтвори за хранене. Ваксинацията помага за предотвратяване на болести, като засилва имунната система на пилетата, за да произвежда антитела. Въпреки че са сравнително нови и съсредоточени върху включването на бета-глюкани, които модулират имунната система, разтворите в храната подготвят имунната система за отговор на имунизацията, което от своя страна ще увеличи ефективността на ваксинацията при птиците. А това означава защита на родителските стада, добро здраве за отглежданите птици и гараниране на рентабилността на птицефермата.

 

Защитата на родителските стада и доброто здраве на отглежданите птици е гаранция за рентабилността на птицефермата
Защитата на родителските стада и доброто здраве на отглежданите птици е гаранция за рентабилността на птицефермата