Побързайте, използвайте свеж разсад, казваме на Тодор Русев

Тъй като подходящите срокове за есенно засаждане на ягоди почти преминават, побързайте, съветваме не само Тодор, но и останалите градинари, които се интересуват.

Имайте предвид, че при по-късно засаждане растенията може да не се вкоренят достатъчно добре до настъпването на студовете и да загиват.
Ягодите в дворната градина се отглеждат по две технологии - с мулчиране на почвата с черно фолио и без мулчиране.

Изисквания към разсада:

* Използва се свеж и здрав, незаразен с вирусни болести, произведен през текущата година разсад.

* Подбират се добре вкоренени розетки с развити и гъсти коренчета с дължина над 7 см.

* Листата трябва да са 3-4, с къси дръжки, стъблото да е дебело над 7-8 мм, пъпката - добре оформена или върхът да завършва с няколко пъпки.

Внимание!

При засаждане върхът на нарастване трябва да е малко над нивото на земята, за да не се покрие с почва. Ягодите се поливат веднага след засаждането.