Копитата на козите и овцете постоянно растат и затова се нуждаят от редовно изрязване. За разлика от дивите кози, които ги изтриват по естествен начин чрез съпротивлението с плътен грунд, за домашните трябва да се погрижи стопанинът им.

Ако копитата не се подрязват, проблемът е сериозен, защото прерасналите копита пречат на животните да ходят нормално.

Трябва да знаете, че някои от козите са много чувствителни и дори незначително нарастване на копитата им причинява огромен дискомфорт.

А той най-често

води и до развитие на заболявания.

Така че козевъдите трябва да се грижат периодично за копитата им, като ги подрязват редовно.

Но може да си спестите манипулацията по изрязване на копитата, като направите така, че козите ви сами да се грижат за педикюра си. Предлатаме ви полезен опит, споделен от американски козевъди.

Подредете в дворчето за разходка на козите тухли итонг и няма да имате повече грижи с козия педикюр. При качване и слизане животните сами ще изтриват излишната рогова тъкан с итонга