Scalpsem е номинирана в онлайн конкурса за иновативна техника на SIМA 2021, отговаря на интереса към минимални обработки и на ограниченията върху глифозата

Без много бавене след жътвата в летните стърнища ще се настанят дисковите брани и култиватори. Инвентари от ново поколение, усъвършенствани от усилията на конструктори и инженери през застойния пандемичен период. Посоката на нововъденията е към формулата: „с едно минаване две, три, четири операции...“ Защото зърнопроизводителите искат да обработват стърнищата съвсем пестеливо (екологично), така че да опазват влагата и структурата на почвата.

В същото време поради климатични аномалии времевите интервали за работа на полето се скъсяват. Това налага почвообработките и сеитбите да се извършват с повишен интензитет. На преден план излизат машини, които се адаптират към агротехническите мероприятия по актуалния днес No Till тренд - едновременно плитко да се дискува, разрохква, сее, тори и т.н. Необходимост от

първостепенна важност за фермерите

Не по-малко значение й отдават и производителите на агротехника, за които свитият от пандемията пазар може и трябва постепенно да започне да се отпушва, а земеделието да се върне към нормалността. В този смисъл интересни бяха предложените технически решения и прототипи на иновативни машини, направени в края на зимата във виртуалната номинация за наградите на световното агроизложение SIМA 2021. Автономна брана за плитко кутивиране може да стане по желание на земеделеца за минимално време No Till сеялка, към която да се апликира и устройство за торене - т.е. три в едно. Журито от топ специалисти и аграржурналисти обяви в номинациите си, че продуктът Scalpwin на френска фирма е съвременно

иновативно съоръжение с висок коефициент

на надеждност, икономичност и продуктивност.

По същество това е независима полунавесна дискова брана, към чийто разрохкващ сектор по желание на фермера съвсем лесно се добавят изсяващи агрегати и бункер за семена и торове. Но това не е всичко - към тази комбинация с лекота се добавя устройство за продълбочаване. Получава се желаният от земеделеца агрегат 3(4) в 1, плод на идеи и инженерни решения на френския бранд AGROWIN International.

На пръв поглед

такъв подход не е новост

Различното е в това, че фермерът има свободата да съчетава различните елементи сам, по свой избор, в зависимост от нуждите си и в удобно за него време. Младата френска стартъп фирма EV Developpement, под марката Agrowin International, произвежда техноиновации както за обработка на стърнища, така и за сеитба на есенни и пролетни култури. Тя произведе браната Scalpwin (от ново поколение), разрохкваща почвата до 2-3 см, с големи, независими гофрирани дискове в три или четири реда с монтирани в тях (по желание) изсяващи ботуши. Конструкторите реализират в нея наложилата се вече в Европа и у нас визия за едновременно извършване на основни агротехнически мероприятия, като добавят възможността за тяхното комбиниране. Но за да се закръгли идеята те добавят към браната

No Till сеялка, модел Scalpsem.

Хибридът отговаря както на нарастващия интерес към снижаване до минимум на почвообработките, така и на ограниченията върху използването на глифозат.

Известно е, че обикновените двуредови брани изискват работа с дълбочина най-малко 6 см, за да се избегнат „необработените почвени хребети“ в междуредията, което крие риск в тях да се запазят семена на плевели. И това се избягва с браната Scalpwin. Защото нейните 3 или 4 реда режещи секции са оборудвани с дискове с диаметър 72 см, леко извити и индивидуално монтирани на листови пружини с висока проникваща способност и с вибрационен ефект. Това ги прави твърде ефикасни при сухи условия и по-тежки почви. Дисковете са на разстояние 25 см един от друг. Браната позволява равномерна работа на малка дълбочина, така че ефектът от атаката на повърхността се доближава плътно до този на плоския лемеж. Така проникването е улеснено и

се генерират значителни икономии на енергия

Дългата тежка рама, контролираща дълбочината на дискуването е с два разклонени лъча. Тази особеност определя и формирането на Scalpwin в две версии. Браната лесно се интегрира със сеялката Scalpsem, която е във варианти SCS 3 и SCS 4. При първия сеялката е свързана с триредовата брана. В тази комбинация машината има отделен бункер за семето и гъвкав валяк, навесвани на триточков теглич на мястото на четвъртия ред дискове. При 4-редовата версия бункерът, разположен в центъра на устройството, е снабден с прецизен разпределител, който подава семената в изсяващия ботуш на всеки диск от последните два реда.

Предвидена е и трета комбинация

Scalpsem се комбинира с крекинг (продълбочител) Plowin и сеялката се превръща в още по-продуктивния хибрид Multiwin (т.е. идеята се разширява - 4 в 1), който позволява изрязване на повърхността, разрохкване, контрол върху плевелите и сеитба в едно минаване.
Работната ширина на трите версии съответно е 3, 4 и 4,50 м, а дълбочината на обработка е ограничена между 2 и 3 см. Диаметърът на диска е 72 см, разстоянието между редовете дискове е 1,35 м, а капацитетът на бункера - 2000 л. Както твърдят специалистите Scalpsem е първата брана-сеялка на пазара. Големите й дискове имат способността да осигуряват продуктивно плитко дискуване на почвата по цялата работна ширина, по каноните на No Till технологията.

Машината-съчетание „Scalpwin брана - Scalpsem сеялка“ позволява прецизно поставяне на семена и торове на желаната дълбочина и с висока скорост. С нея се бранува плитко, режат се почти 100% от корените на плевели и остатъчни растения, сее се прецизно в добре наторени семенни легла.

 Машината-съчетание „Scalpwin брана - Scalpsem сеялка“
Машината-съчетание „Scalpwin брана - Scalpsem сеялка“
Браната Scalpwin лесно се интегрира със сеялката Scalpsem
Браната Scalpwin лесно се интегрира със сеялката Scalpsem
 Scalpsem се комбинира с крекинг Plowin и сеялката се превръща в хибрид Multiwin
Scalpsem се комбинира с крекинг Plowin и сеялката се превръща в хибрид Multiwin