Падналите дъждове благоприятстват развитието на гъбни фитопатогени

Драгомир Атанасов, агрометеоролог при НИМХ

През изтеклия седемдневен период агрометеорологичните условия се определяха от неустойчиво време с чести превалявания. На много места в полските райони на страната количествата валежи бяха между 30-60 л/кв.м – Добрич, Карнобат, Велико Търново, Шабла, Силистра, Разград, Ловеч, Бургас, Кнежа, Казанлък. Поднормените температури забавиха темповете на развитие при земеделските култури. Падналите валежи повишиха почвените влагозапаси до нива близки до оптималната влагообезпеченост за по-голямата част от земеделските райони на страната.

През следващата седмица се прогнозира стабилизиране на времето, постепенно повишаване на температурите и нормализиране на топлинните условия за развитие на земеделските култури. При пшеницата ще се наблюдава преход от млечна към восъчна зрелост и фаза восъчна зрелост. При ечемика масово ще се наблюдава пълна зрелост и приключване на фенологичното му развитие. При рапицата ще протича узряване. При царевицата и слънчогледа ще продължава листообразуването и увеличаването на вегетативната маса. При лозата ще се наблюдава цъфтеж и образуване завръзите – междуфазен период, който е критичен за заразяване с оидиум .

Условията през периода ще позволяват извършване на сезонните агротехнически дейности, с приоритетно значение сред които е реколтирането на узрелите посеви с ечемик. Относително сухото време ще позволява растителнозащитни пръскания при трайните насаждения и зеленчуковите култури.

Влажното време до момента благоприятства развитието и разпространението на гъбни фитопатогени по културите – струпясване и брашнеста мана по семковите овощни видове, мани по зеленчуковите култури, мана и оидиум по лозата. Третиранията да се извършват при температура на въздуха не по-висока от 25о C и скорост на вятъра до 2-5 м/секунда.