Пита ни Рангел Петров от Петрич, който за първи път отглежда крава

Хигиената е важна – трябва почистване не само преди доене, но и след това. Имайте предвид, че млечните каналчета на вимето не се затварят ведната след издояване. Това създава предпоставка от проникване на болестотворни микроорганизми. А малките количества остатъчно мляко върху цицките привличат различни инсекти, а те често са носители на болести. Затова

профилактично потапяйте цицките в йодоформ

Не пренебрегвайте и хигиената в обора - тя също е много важна, защото, когато ляга, кравата допира вимето на пода. Затова, за да е сух и чист подът за през нощта, застилайте със суха слама вечер след издояването.

Дезинфекцията на млечната жлеза ще гарантира доброто здравно състояние на вимето. Затова при силно замърсяване го изплакнете с 3% топъл (30-35 градуса) воден разтвор на натриев карбонат, след което подсушете добре.