Възможни са и болести по овошките и зеленчуците

Дукена ЖОЛЕВА, агрометеоролог при НИМХ

През повечето дни от следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време. Прогнозираните валежи ще поддържат добри влагозапасите в горните почвени слоеве и условията за вегетация на пролетните култури.

Падналите валежи през първото и началото на второто десетдневие на юни повишиха почвените влагозапаси в 50 и 100-см слой. В по-голямата част от страната, с изключение на крайните източни и югоизточни райони, те достигнаха нива до 80-85% от ППВ (пределна полска влагоемност).

В началото на периода развитието на земеделските култури ще протича при температури под климатичните норми. Подобрение и нормализиране на топлинните условия и ускоряване на вегетацията при пролетните култури се очаква в средата на седмицата.

През второто десетдневие на юни при царевицата ще протича листообразуване, при слънчогледа, засят в агротехнически срок - формиране на съцветие, при зърнено-бобовите култури (фасул,соя) - бутонизация и цъфтеж (Силистра, Павликени). При ечемика в полските райони ще се наблюдава восъчна и пълна зрелост. При пшеницата ще протича млечна зрелост, преход от млечна към восъчна и восъчна зрелост при посевите, на места в Дунавската равнина (Бъзовец) и в южните райони на страната. При рапицата ще имаме и узряване.

И през следващия период се прогнозира повишена вероятност за градушки и риск от полягане на посевите със зимни житни култури.

Метеорологичните условия ще са подходящи за развитие на късно кафяво гниене по плодовете на черешите, сиво гниене по ягодите, струпясване и сачмянка по овошките, мани по лозата и зеленчуковите култури (картофена мана по доматите). При поява на първите признаци на картофена мана по доматите (хлоротични, воднисти петна по периферията на листата от най-долните етажи на растенията) болните растения трябва да се унищожат, а останалите - да се третират с препарати с локално-системно и системно действие (Азака – 0,08%, Винкер ВГ – 0,2%, Капър Кий – 0,2%, Куантум Рок – 0,25%, Лието – 0,04%, Пенкоцеб – 75 ВГ – 0,2%, Симбал флоу – 0,05%, Ридомил голд МЦ 68 ВГ– 0,25%, Ридомил голд Р ВГ– 0,5%, Ревус 250 СК – 0,05% и др.). Голяма част от посочените по-горе фунгициди са ефикасни и срещу алтернарията - кафяви листни петна по доматите.
Условия за растителнозащитни пръскания ще има в края на периода.