Вариантът е: събирате 3-4 в един кошер за повече нектар и мед

Вместо да бракувате слаби семейства, съберете 3-4 от тях в един кошер. Но сборното семейство се оставя само с една майка.

Около 20-25 дни преди края на главната паша тази майка се затваря в клетка, която се врязва в една от питите в средата на гнездото, близо до входа на кошера. Така всички пчели ще я чуват и няма да започнат да залагат маточници за отглеждане на нова майка.

Това е начинът, по който останалите без открито пило пчели ще използват по-добре пашата. След главната паша тези пчели могат да се използват, като се подхранят със захарен сироп, за да го преработят и запечатат в питите. Те ще се дадат след това на нуклеусите със запасни майки и на отводките, за да не се изтощават техните пчели. След това майката се унищожава, а останалите пчели се присъединяват към някое редовно семейство и питите се прибират.